Condicións no traballo


Ocupados segundo como lles resulta compaxinar o traballo coa vida familiar por sexo. Ano 2016

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  HomeMullerTotal
Moi doado 7,64 6,68 7,19
Doado 55,50 54,65 55,10
Difícil 28,58 30,28 29,38
Moi difícil 8,28 8,40 8,33
Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017
Compartir: