Condicións no traballo


Satisfacción media dos asalariados con diferentes aspectos do traballo (promoción, formación, conciliación, axudas, relación cos compañeiros e superiores/xefes)

Espazo=Galicia
  2016
Posibilidades de ascenso profesional 3,67
Oportunidades de formación que ofrece a empresa 4,73
Medidas de conciliación familiar das que dispón a empresa 4,56
Axudas sociais da empresa (axudas para a vivenda, transporte, estudos...) 2,39
Relación cos compañeiros de traballo 7,91
Relación cos superiores/xefes (trato, recoñecemento, atención ás opinións...) 7,38

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos de satisfacción coa relación cos compañeiros fan referencia aos asalariados que teñen compañeiros de traballo.
Escala do 0 ao 10: 0 significa nada satisfeito e 10 plenamente satisfeito.

28-07-2017
Compartir: