Condicións no traballo


Ocupados segundo a consideración do posto de traballo de acordo coa súa formación/cualificación por nivel de estudos. Ano 2016

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  É o correctoÉ máis baixo que a súa formación/cualificaciónEstá por riba da súa formación/cualificaciónNecesitaría unha formación/cualificación distinta da que tenTotal
Primeira etapa de educación secundaria e inferior 91,81 3,43 3,81 0,96 100,00
Segunda etapa de educación secundaria e educación postsecundaria non superior 72,35 22,66 3,43 1,56 100,00
Educación superior 73,57 24,68 0,39 1,37 100,00
Total 79,93 16,55 2,26 1,26 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017
Compartir: