Condicións no traballo


Ocupados segundo os principais riscos de accidente que existen no desenvolvemento do traballo por sector económico. Ano 2016

Actividade do establecemento=Total Espazo=Galicia
  Incidencia
Caídas 39,28
Caídas de obxectos, materiais ou ferramentas 30,75
Cortes ou picadas 41,23
Golpes 42,03
Atropelos, atrapamentos ou esmagamentos por vehículos, equipos ou maquinaria 17,90
Proxeccións de partículas ou anacos de material 14,67
Queimaduras 19,18
Incendios ou explosións 8,58
Contactos eléctricos 12,52
Intoxicacións 8,18
Accidentes de tráfico 10,21
Actos violentos como atracos, agresións físicas... 9,93

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase, para cada sector económico, como a porcentaxe de ocupados con ese risco de accidente sobre o total de ocupados nese sector económico.
28-07-2017
Compartir: