Condicións no traballo


Asalariados segundo prolongan habitualmente a xornada laboral. Ano 2016

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Si, sempre con compensación económica ou en tempo libre 6,31 49.152
Si, ás veces con compensación económica ou en tempo libre 9,36 72.913
Si, sen compensación 22,10 172.238
Non 62,24 485.014
Total 100,00 779.317

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017
Compartir: