Condicións no traballo


Ocupados segundo a hora na que saen habitualmente do traballo pola tarde. Ano 2016

Espazo=Galicia
  Porcentaxe
Ás 18:00 horas ou antes 8,78
Entre as 18:01 e as 19:00 horas 15,49
Entre as 19:01 e as 20:00 horas 27,82
Entre as 20:01 e as 21:00 horas 29,21
Máis tarde das 21:00 horas 18,70
Total 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia aos ocupados cuxo horario de traballo habitual é xornada partida (mañá e tarde, cunha parada de polo menos unha hora para comer).
28-07-2017
Compartir: