Condicións no traballo


Ocupados segundo a exposición a determinadas cargas psicolóxicas no posto de traballo. Ano 2016

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  Sempre ou case sempreÁs veces
Realizar tarefas monótonas 34,31 26,68
Manter un nivel de atención moi alto 51,41 24,28
Traballar moi rápido 31,87 36,73
Atender varias tarefas ao mesmo tempo 35,41 32,51
Ter unha carga de traballo moi elevada 28,38 40,03
Non ser capaz de esquecer os problemas do traballo ao finalizar a xornada laboral 17,07 29,72
Sufrir estrés, ansiedade, desgaste emocional... 16,62 30,16
Tratar con persoas enfadadas (clientes, pacientes...) 18,16 37,55

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017
Compartir: