Condicións no traballo


Ocupados segundo a exposición a determinadas cargas físicas no posto de traballo. Ano 2016

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  Sempre ou case sempreÁs veces
Manter posturas dolorosas, forzadas ou fatigantes (traballar de xeonllos, abaixado...) 25,32 28,05
Estar de pé sen andar 20,10 25,87
Estar sentado sen levantarse 20,38 19,79
Ter que alcanzar obxectos, materiais ou ferramentas situados moi baixos ou moi altos 13,48 21,56
Realizar movementos repetitivos de curta duración (martelar, teclear...) 34,46 19,05
Soportar vibracións por ferramentas, maquinaria... 11,44 12,27
Levantar ou mover cargas pesadas ou persoas 21,92 20,54
Aplicar forzas importantes 19,45 19,97
Forzar a vista 29,83 23,04

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
28-07-2017
Compartir: