Condicións no traballo


Condicións no traballo. Galicia

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  20012007
CONCILIACIÓN LABORAL E FAMILIAR
      Ocupados segundo a capacidade de compaxinar a vida familiar e laboral    
         Doado ou moi doado 60,75 58,58
         Difícil ou moi difícil 39,24 41,41
      Ocupados cuxa situación laboral condiciónalles ou condicionoulles a maternidade/paternidade .. 19,32
      Asalariados que consideran que no seu traballo non se preocupan suficientemente polos problemas dos traballadores con cargas familiares 63,17 59,72
CONDICIÓNS NO TRABALLO
      Ocupados segundo a distancia ao lugar do seu traballo    
         Menos de 5 Km 54,37 55,27
         Entre 5 e 15 Km 23,20 18,68
         Entre 15 e 50 Km 17,42 19,86
         Máis de 50 Km 5,00 6,18
      Ocupados segundo o medio de transporte utilizado para ir ao seu traballo    
         Só coche 57,93 65,75
         Só bus urbano ou interno 5,47 4,36
         Só andando 31,25 24,64
         Outros medios de transporte 5,35 5,25
      Ocupados segundo teñan ou non que traballar os domingos    
         Sempre .. 12,68
         Nunca .. 67,17
         Algunhas veces .. 20,15
      Ocupados segundo teñan ou non que traballar polas noites    
         Sempre 6,56 5,57
         Nunca 73,45 76,43
         Algunhas veces 20,00 18,00
SATISFACCIÓN CO TRABALLO E AS SÚAS CONDICIÓNS
      Nivel de satisfacción medio co traballo (1) 6,65 7,05
      Ocupados segundo o grao de satisfacción co traballo    
         Satisfeito ou moi satisfeito 89,79 93,40
         Pouco satisfeito 10,20 6,61
      Ocupados segundo o grao de satisfacción coas condicións de traballo    
         Satisfeito ou moi satisfeito 70,62 76,87
         Indiferente 13,21 12,04
         Insatisfeito ou moi insatisfeito 16,17 11,09

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: (1)O nivel de satisfacción co traballo foi cualificado con puntuación de 1(moi baixo) a 10 (moi alto).
(..) Dato non dispoñible

29-07-2008
Compartir: