Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo


Persoas entre 16 e 34 anos que traballaron despois de finalizar os estudos oficiais ou que estaban traballando no momento de rematalos, segundo a situación profesional en dito emprego. Módulo 2009

Unidade: Miles de persoas
  Galicia
Total 436,5
Conta allea 410,3
Conta propia 26,2

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-10-2011
Compartir: