Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo


Persoas entre 16 e 34 anos que tardaron máis de tres meses en atopar emprego desde que finalizaron os seus estudos oficiais, ou non chegaron a atopalo, segundo a situación na que estaban tras finalizar os estudos. Módulo 2009

Unidade: Miles de persoas
  Galicia
Total 356,9
Cun emprego de tres meses ou menos 26,9
Sen emprego e buscándoo activamente 145,1
Resto 184,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-10-2011
Compartir: