Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo


Persoas entre 16 e 34 anos que non siguen cursando estudos oficiais, segundo estivesen traballando ou non no momento de finalizar os estudos. Módulo 2009

Unidade: Miles de persoas
  Galicia
Total 522,5
Si, traballaban no momento de deixar os estudos 65,4
Si, traballaron tras finalizar os estudos 371,1
Non, pero declaran experiencia profesional 59,5
Non sabe, pero declaran experiencia profesional 2,9
Non e non declaran experiencia profesional 23,6

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-10-2011
Compartir: