Enquisa europea de saúde


Enquisa europea de saúde. Anos 2014 e 2020

Unidade: Porcentaxe
  20142020
  EspañaGaliciaEspañaGalicia
MÓDULO DE ESTADO DE SAÚDE        
Poboación segundo percibe o seu estado de saúde        
   Bo ou moi bo 70,99 59,97 75,51 70,00
   Regular 20,51 28,36 17,45 21,06
   Malo ou moi malo 8,50 11,67 7,04 8,94
Poboación con enfermidades crónicas diagnosticadas (padecidas nos últimos doce meses)        
   Hipertensión 18,42 21,11 19,03 20,72
   Colesterol alto 16,48 24,99 15,29 20,98
   Artrose (excluíndo a artrite) 16,36 23,52 14,37 20,09
   Dor lumbar crónica 14,70 19,60 13,69 25,09
   Dor cervical crónica 17,34 23,61 11,33 22,42
   Alerxia crónica (asma crónica excluída) 13,37 16,10 10,80 14,72
Poboación que sufríu algún accidente nos 12 meses anteriores á entrevista        
   Accidente de tráfico 1,91 1,85 1,46 2,45
   Accidente no fogar 3,41 3,32 2,09 3,06
   Accidente no seu tempo libre 3,77 2,08 2,63 2,26
Poboación segundo o grao de dor experimentado nas 4 semanas anteriores á entrevista        
   Sen dor ou moi leve 64,12 57,13 67,38 65,42
   Leve ou moderada 27,75 33,54 26,13 26,97
   Severa ou extrema 8,12 9,33 6,51 7,60
MÓDULO DE ASISTENCIA SANITARIA        
Poboación que consultou aos seguintes profesionais        
   Médico de familia nas 4 semanas anteriores á entrevista 34,89 35,97 20,97 23,41
   Médico especialista nas 4 semanas anteriores á entrevista 14,21 14,06 9,54 9,83
   Dentista (nos útlimos 3 meses pero menos dun ano desde a entrevista) 29,12 29,94 35,24 39,10
Poboación hospitalizada nos 12 meses anteriore á entrevista 8,73 7,90 7,97 9,59
Poboación que acudiu ao servizo de urxencias nos 12 meses anteriorea á entrevista 27,38 30,09 24,07 28,62
Poboación que consumiu medicamentos nas 2 semanas anteriores á entrevista        
   Receitado 44,79 54,27 44,15 54,23
   Automedicación 11,62 6,87 6,83 4,34
Realización de prácticas preventivas        
   Poboación que recibiu a vacina antigripal na última campaña anterior á entrevista 18,66 20,00 19,23 25,57
   Poboación que mediu a súa tensión arterial nos 12 meses anteriores á entrevista 69,27 69,14 72,29 73,80
   Poboación que mediu o seu nivel de colesterol nos 12 meses anteriores á entrevista 69,46 72,87 70,89 74,62
   Poboación que mediu o seu nivel de azúcar nos 12 meses anteriorea á entrevista 68,16 70,95 70,30 73,32
MÓDULO DE DETERMINANTES DA SAÚDE        
Índice de masa corporal        
   Peso normal 45,16 39,70 44,28 42,11
   Sobrepeso 35,74 38,02 37,63 39,22
   Obesidade 16,91 20,66 16,01 16,49
Poboación segundo o seu consumo de froita, verduras, ensaladas, hortalizas e legumes        
   Froita fresca (non zumes)        
      A diario 62,72 57,47 67,67 62,74
      Menos dunha vez á semana 3,42 4,16 3,13 4,98
   Verduras, ensaladas e hortalizas        
      A diario 44,64 26,46 46,63 30,23
      Menos dunha vez á semana 2,22 3,19 1,62 4,48
   Legumes        
      A diario 1,06 1,20 0,93 1,82
      Menos dunha vez á semana 11,02 22,55 7,07 14,86
   Zume natural de froitas o verduras        
       A diario 14,15 15,29 10,10 16,01
      Menos dunha vez á semana 17,85 15,02 23,46 13,73
Poboación que nunca camiña para desprazarse 19,60 25,32 12,51 17,20
Poboación que nunca fai exercicio físico no seu tempo de ocio 54,72 63,03 50,72 61,59
Poboación que fuma a diario 22,98 19,14 19,78 17,71

Fonte: INE. Encuesta europea de salud 2020. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: As porcentaxes están calculadas sobre o total da poboación de 15 e máis anos, a excepción do apartado sobre o índice de masa corporal, no que as porcentaxes se refiren á poboación adulta.
08-06-2021
Compartir: