Movementos migratorios


Inmigracións segundo lugar de procedencia. Ano 2020

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 97.328 41.594 11.380 14.142 30.212
Galicia 61.711 26.924 6.549 9.103 19.135
A Coruña 26.908 22.961 1.179 655 2.113
Lugo 6.622 1.196 4.625 353 448
Ourense 8.905 641 309 6.903 1.052
Pontevedra 19.276 2.126 436 1.192 15.522
Resto de España 21.070 8.673 3.047 3.086 6.264
Andalucía 1.957 987 232 232 506
Aragón 409 143 59 76 131
Asturias 1.019 353 388 89 189
Baleares 919 365 87 108 359
Canarias 2.144 882 161 193 908
Cantabria 259 98 37 62 62
Castela e León 1.855 661 293 364 537
Castela - A Mancha 622 260 104 78 180
Cataluña 3.114 1.144 597 601 772
Estremadura 220 80 37 38 65
Madrid 5.506 2.363 671 748 1.724
Murcia 447 241 72 31 103
Navarra 218 99 23 36 60
Valencia 1.261 537 137 214 373
País Vasco 923 372 124 184 243
A Rioxa 114 44 19 21 30
Ceuta 38 17 2 2 17
Melilla 45 27 4 9 5
Estranxeiro 14.547 5.997 1.784 1.953 4.813

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
20-08-2021
Compartir: