Movementos migratorios


Inmigracións segundo lugar de procedencia. Ano 2021

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 104.893 44.736 11.670 15.151 33.336
Galicia 63.743 27.543 6.364 9.209 20.627
A Coruña 27.367 23.325 1.082 671 2.289
Lugo 6.627 1.234 4.501 386 506
Ourense 9.256 819 349 7.005 1.083
Pontevedra 20.493 2.165 432 1.147 16.749
Resto de España 21.431 8.697 3.056 3.125 6.553
Andalucía 2.109 1.050 238 225 596
Aragón 415 159 53 73 130
Asturias 1.130 423 408 108 191
Baleares 905 357 83 113 352
Canarias 2.237 902 156 228 951
Cantabria 319 135 53 32 99
Castela e León 2.024 723 353 385 563
Castela - A Mancha 686 271 108 99 208
Cataluña 3.122 1.083 558 616 865
Estremadura 229 112 24 37 56
Madrid 5.109 2.163 615 674 1.657
Murcia 445 252 61 35 97
Navarra 237 98 28 34 77
Valencia 1.227 515 156 196 360
País Vasco 993 376 111 230 276
A Rioxa 154 41 40 31 42
Ceuta 38 17 3 5 13
Melilla 52 20 8 4 20
Estranxeiro 19.719 8.496 2.250 2.817 6.156

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
22-07-2022
Compartir: