Movementos migratorios


Emigracións segundo lugar de destino. Ano 2020

Nacionalidade=Total
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 82.712 36.120 9.303 11.573 25.716
Galicia 61.711 26.908 6.622 8.905 19.276
A Coruña 26.924 22.961 1.196 641 2.126
Lugo 6.549 1.179 4.625 309 436
Ourense 9.103 655 353 6.903 1.192
Pontevedra 19.135 2.113 448 1.052 15.522
Resto de España 14.862 6.363 2.013 1.942 4.544
Andalucía 1.708 880 153 161 514
Aragón 363 148 58 50 107
Asturias 925 355 327 86 157
Baleares 555 241 69 51 194
Canarias 1.450 613 107 148 582
Cantabria 280 120 41 29 90
Castela e León 1.332 452 228 263 389
Castela - A Mancha 475 235 59 62 119
Cataluña 1.878 783 274 266 555
Estremadura 176 63 20 34 59
Madrid 3.130 1.347 364 439 980
Murcia 395 238 29 27 101
Navarra 193 71 25 35 62
Valencia 1.188 519 142 166 361
País Vasco 647 237 91 96 223
A Rioxa 106 34 21 21 30
Ceuta 22 11 2 2 7
Melilla 39 16 3 6 14
Estranxeiro 6.139 2.849 668 726 1.896

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, para os anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
20-08-2021
Compartir: