Movementos migratorios


Saldos migratorios segundo lugar da migración. Ano 2020

  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 14.616 5.474 2.077 2.569 4.496
Galicia - 16 -73 198 -141
A Coruña -16 - -17 14 -13
Lugo 73 17 - 44 12
Ourense -198 -14 -44 - -140
Pontevedra 141 13 -12 140 -
Resto de España 6.208 2.310 1.034 1.144 1.720
Andalucía 249 107 79 71 -8
Aragón 46 -5 1 26 24
Asturias 94 -2 61 3 32
Baleares 364 124 18 57 165
Canarias 694 269 54 45 326
Cantabria -21 -22 -4 33 -28
Castela e León 523 209 65 101 148
Castela - A Mancha 147 25 45 16 61
Cataluña 1.236 361 323 335 217
Estremadura 44 17 17 4 6
Madrid 2.376 1.016 307 309 744
Murcia 52 3 43 4 2
Navarra 25 28 -2 1 -2
Valencia 73 18 -5 48 12
País Vasco 276 135 33 88 20
A Rioxa 8 10 -2 0 0
Ceuta 16 6 0 0 10
Melilla 6 11 1 3 -9
Estranxeiro 8.408 3.148 1.116 1.227 2.917

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
Nota: No saldo migratorio co exterior, para os anos anteriores ao 2002, só se inclúen as inmigracións, debido a que ata o no 2002 a Estatística de variacións residenciais non incluía datos da emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
(-) Non procede

20-08-2021
Compartir: