Proxeccións de fogares


Fogares segundo o seu tamaño. Áreas xeográficas. Proxeccións de fogares 2020-2035

Unidade: Fogares
Tamaño dos fogares=Total
  20202035
Galicia 1.069.092 1.057.377
15 A Coruña 448.215 447.329
   151 A Coruña suroriental 23.471 21.235
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 78.061 72.122
   153 Área da Costa da morte 49.905 45.027
   154 A Barbanza-Noia 35.957 34.211
   155 Área da Coruña 184.810 195.274
   156 Área de Santiago 76.012 79.460
27 Lugo 131.119 122.284
   271 Lugo sur 19.893 17.870
   272 Lugo oriental 14.086 12.048
   273 Lugo central 68.938 65.712
   274 A Mariña 28.202 26.653
32 Ourense 128.544 118.880
   321 O Carballiño-O Ribeiro 17.881 15.692
   322 Ourense central 19.303 17.022
   323 Ourense sur 33.012 28.519
   324 Área de Ourense 58.348 57.647
36 Pontevedra 361.214 368.883
   361 Pontevedra nororiental 25.243 24.786
   362 Pontevedra sur 41.679 41.473
   363 Caldas-O Salnés 52.783 54.760
   364 O Morrazo 30.785 30.422
   365 Área de Pontevedra 48.337 51.058
   366 Área de Vigo 162.388 166.385

Fonte: IGE. Proxeccións de fogares
Nota: Datos referidos ao 1 de xaneiro de cada ano.
A suma das categorías pode non coincidir co total debido ao redondeo

18-12-2020
Compartir: