IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
   G [+] COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
      45 [+] Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
      46 [+] Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
      47 [+] Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
   H [+] TRANSPORTE E ALMACENAMENTO
      49 [+] Transporte terrestre e por tubaxe
      50 [+] Transporte marítimo e por vías navegables interiores
      51 [+] Transporte aéreo
      52 [+] Almacenamento e actividades anexas ao transporte
      53 [+] Actividades postais e de correos
   I [+] HOSTALARÍA
      55 [+] Servizos de aloxamento
      56 [+] Servizos de comidas e bebidas
   J [+] INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS
      58 [+] Edición
      59 [+] Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
      60 [+] Actividades de programación e emisión de radio e televisión
      61 [+] Telecomunicacións
      62 [+] Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
      63 [+] Servizos de información
   K [+] ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS
      64 [+] Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
      65 [+] Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
      66 [+] Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
   L [+] ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
      68 [+] Actividades inmobiliarias
   M [+] ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
      69 [+] Actividades xurídicas e de contabilidade
      70 [+] Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
      71 [+] Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
      72 [+] Investigación e desenvolvemento
      73 [+] Publicidade e estudos de mercado
      74 [+] Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
      75 [+] Actividades veterinarias
   N [+] ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES
      77 [+] Actividades de aluguer
      78 [+] Actividades relacionadas co emprego
      79 [+] Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
      80 [+] Actividades de seguranza e investigación
      81 [+] Servizos a edificios e actividades de xardinaría
      82 [+] Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
   O [+] ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA
      84 [+] Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
   P [+] EDUCACIÓN
      85 [+] Educación
   Q [+] ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS
      86 [+] Actividades sanitarias
      87 [+] Asistencia en establecementos residenciais
      88 [+] Actividades de servizos sociais sen aloxamento
   R [+] ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
      90 [+] Actividades de creación, artísticas e espectáculos
      91 [+] Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
      92 [+] Actividades de xogos de azar e apostas
      93 [+] Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
   S [+] OUTROS SERVIZOS
      94 [+] Actividades asociativas
      95 [+] Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
      96 [+] Outros servizos persoais
   T [+] ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO;
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO
      97 [+] Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
      98 [+] Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
   U [+] ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
      99 [+] Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo