IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO
49 Transporte terrestre e por tubaxe
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores
51 Transporte aéreo
52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte
53 Actividades postais e de correos
I HOSTALARÍA
55 Servizos de aloxamento
56 Servizos de comidas e bebidas
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
61 Telecomunicacións
62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
63 Servizos de información
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
68 Actividades inmobiliarias
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
69 Actividades xurídicas e de contabilidade
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
72 Investigación e desenvolvemento
73 Publicidade e estudos de mercado
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
75 Actividades veterinarias
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES
77 Actividades de aluguer
78 Actividades relacionadas co emprego
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
80 Actividades de seguranza e investigación
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA
84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
P EDUCACIÓN
85 Educación
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecementos residenciais
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
92 Actividades de xogos de azar e apostas
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
S OUTROS SERVIZOS
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
96 Outros servizos persoais
T ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO;
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO
97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
98 Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo