IGE -

Clasificación das parroquias segundo o grao e subgrao de urbanización. Ano 2011. A Coruña  Nome parroquiaGrao de urbanización parroquiaSubgrao de urbanización parroquiaCódigo provinciaCódigo concelloNome concello
1500101 ABEGONDO (SANTAIA) ZIP ZIP baixa 15 15001 Abegondo
1500102 CABANAS (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500103 CERNEDA (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500104 COS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500105 CRENDES (SAN PEDRO) ZIP ZIP baixa 15 15001 Abegondo
1500106 CULLERGONDO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500107 FIGUEROA (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500108 FOLGOSO (SANTA DOROTEA) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500109 LEIRO (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500110 LIMIÑÓN (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500111 MABEGONDO (SAN TIRSO) ZIP ZIP baixa 15 15001 Abegondo
1500112 MEANGOS (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500113 MONTOUTO (SANTA CRISTINA) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500114 ORTO (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15001 Abegondo
1500115 PRESEDO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500116 SARANDÓS (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15001 Abegondo
1500117 VILACOVA (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500118 VIÓS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500119 VIZOÑO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15001 Abegondo
1500201 AGRÓN (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15002 Ames
1500202 AMEIXENDA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15002 Ames
1500203 AMES (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15002 Ames
1500204 BIDUÍDO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP alta 15 15002 Ames
1500205 BUGALLIDO (SAN PEDRO) ZIP ZIP baixa 15 15002 Ames
1500206 COVAS (SANTO ESTEVO) ZIP ZIP baixa 15 15002 Ames
1500207 LENS (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15002 Ames
1500208 ORTOÑO (SAN XOÁN) ZIP ZIP alta 15 15002 Ames
1500209 PIÑEIRO (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15002 Ames
1500210 TAPIA (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15002 Ames
1500211 TRASMONTE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15002 Ames
1500301 ARANGA (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15003 Aranga
1500302 CAMBÁS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15003 Aranga
1500303 FEÁS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15003 Aranga
1500304 SAN VICENTE DE FERVENZAS (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15003 Aranga
1500305 MUNIFERRAL (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15003 Aranga
1500306 VILARRASO (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15003 Aranga
1500401 ARES (SAN XOSÉ) ZIP ZIP baixa 15 15004 Ares
1500402 CAAMOUCO (SAN VICENTE) ZIP ZIP baixa 15 15004 Ares
1500403 CERVÁS (SAN PEDRO) ZIP ZIP baixa 15 15004 Ares
1500501 ARMENTÓN (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15005 Arteixo
1500502 ARTEIXO (SANTIAGO) ZDP ZDP 15 15005 Arteixo
1500503 BARRAÑÁN (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15005 Arteixo
1500504 CHAMÍN (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15005 Arteixo
1500505 LAÑAS (SANTA MARIÑA) ZIP ZIP baixa 15 15005 Arteixo
1500506 LARÍN (SANTO ESTEVO) ZIP ZIP baixa 15 15005 Arteixo
1500507 LOUREDA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15005 Arteixo
1500508 MONTEAGUDO (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15005 Arteixo
1500509 MORÁS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15005 Arteixo
1500510 OSEIRO (SAN TIRSO) ZDP ZDP 15 15005 Arteixo
1500511 PASTORIZA (SANTA MARÍA) ZDP ZDP 15 15005 Arteixo
1500512 SORRIZO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15005 Arteixo
1500513 SUEVOS (SAN MARTIÑO) ZDP ZDP 15 15005 Arteixo
1500601 SANTA MARÍA DE ARZÚA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP baixa 15 15006 Arzúa
1500602 ARZÚA (SANTIAGO) ZPP ZPP baixa 15 15006 Arzúa
1500603 BOENTE (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500604 BRANDESO (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500605 BRANZÁ (SANTA LOCAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500606 BURRES (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500607 SAN MARTIÑO DE CALVOS DE SOBRECAMIÑO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500608 CAMPO (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500609 A CASTAÑEDA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500610 DODRO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500611 DOMBODÁN (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500612 FIGUEIROA (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500613 LEMA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500614 MAROXO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500615 A MELLA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500616 OÍNS (SAN COSME) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500617 PANTIÑOBRE (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500618 RENDAL (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500619 TRONCEDA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500620 VILADAVIL (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500621 VILANTIME (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500622 VIÑÓS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15006 Arzúa
1500701 A BAÑA (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500702 SAN CIBRÁN DE BARCALA (SAN CIBRÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500703 BARCALA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500704 O BARRO (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500705 CABANAS (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500706 CORNEIRA (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500707 A ERMIDA (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500708 FIOPÁNS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500709 LAÑAS (SANTA BAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500710 MARCELLE (SANTA CRISTINA) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500711 SANAMEDE DO MONTE (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500712 ORDOESTE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500713 A RIBA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500714 SUEVOS (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500715 TROITOSENDE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15007 Baña (A)
1500801 SANTA MARTA DE BABÍO (SANTA MARTA) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500802 BERGONDO (SAN SALVADOR) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500803 CORTIÑÁN (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500804 GUÍSAMO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500805 LUBRE (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500806 MORUXO (SAN VICENTE) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500807 OUCES (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500808 ROIS (SANTA MARIÑA) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500809 VIXOI (SAN FIZ) ZIP ZIP baixa 15 15008 Bergondo
1500900 BETANZOS ZIP ZIP alta 15 15009 Betanzos
1500901 BRABÍO (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15009 Betanzos
1500902 PIADELA (SANTO ESTEVO) ZIP ZIP baixa 15 15009 Betanzos
1500903 PONTELLAS (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15009 Betanzos
1500904 REQUIÁN (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15009 Betanzos
1500905 TIOBRE (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15009 Betanzos
1500906 SAN PEDRO DAS VIÑAS (SAN PEDRO) ZIP ZIP baixa 15 15009 Betanzos
1501001 ANDAVAO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501002 OS ÁNXELES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501003 ARCEO (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501004 BOIMIL (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501005 BOIMORTO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501006 BRATES (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501007 BUAZO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501008 CARDEIRO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501009 CORNEDA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501010 DORMEÁ (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501011 MERCURÍN (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501012 RODIEIROS (SAN SIMÓN) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501013 SENDELLE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15010 Boimorto
1501101 ABANQUEIRO (SAN CRISTOVO) ZIP ZIP alta 15 15011 Boiro
1501102 BEALO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15011 Boiro
1501103 BOIRO (SANTA BAIA) ZIP ZIP alta 15 15011 Boiro
1501104 CASTRO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP alta 15 15011 Boiro
1501105 CESPÓN (SAN VICENZO) ZIP ZIP baixa 15 15011 Boiro
1501106 CURES (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15011 Boiro
1501107 LAMPÓN (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15011 Boiro
1501108 MACENDA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15011 Boiro
1501201 BOQUEIXÓN (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501202 CODESO (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501203 DONAS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501204 GASTRAR (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501205 A GRANXA (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501206 LAMAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501207 LEDESMA (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501208 LESTEDO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15012 Boqueixón
1501209 LOUREDA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501210 OURAL (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501211 POUSADA (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501212 SERGUDE (SAN BREIXO) ZPP ZPP alta 15 15012 Boqueixón
1501213 SUCIRA (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501214 VIGO (SANTA BAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15012 Boqueixón
1501301 OS ÁNXELES (SANTA MARÍA) ZIP ZIP alta 15 15013 Brión
1501302 BASTAVALES (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15013 Brión
1501303 SAN SALVADOR DE BASTAVALES (SAN SALVADOR) ZIP ZIP baixa 15 15013 Brión
1501304 BOULLÓN (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15013 Brión
1501305 BRIÓN (SAN FINS) ZIP ZIP baixa 15 15013 Brión
1501306 CORNANDA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15013 Brión
1501307 LUAÑA (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15013 Brión
1501308 ONS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15013 Brión
1501309 VICESO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15013 Brión
1501401 ANOS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501402 BORNEIRO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501403 CANDUAS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP baixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501404 CESULLAS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP baixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501405 CORCOESTO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501406 CUNDÍNS (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501407 O ESTO (SAN XOÁN BAUTISTA) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501408 NANTÓN (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501409 RIOBÓ (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501410 A SILVARREDONDA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15014 Cabana de Bergantiños
1501501 CABANAS (SANTO ANDRÉ) ZIP ZIP alta 15 15015 Cabanas
1501502 IRÍS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15015 Cabanas
1501503 LARAXE (SAN MAMEDE) ZIP ZIP baixa 15 15015 Cabanas
1501504 SAN MARTIÑO DE PORTO (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP alta 15 15015 Cabanas
1501505 REGOELA (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15015 Cabanas
1501506 SANTA CRUZ DO SALTO (SANTA CRUZ) ZPP ZPP superbaixa 15 15015 Cabanas
1501507 SOASERRA (SANTA OLAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15015 Cabanas
1501601 CAMARIÑAS (SAN XURXO) ZPP ZPP baixa 15 15016 Camariñas
1501602 CAMELLE (O ESPÍRITO SANTO) ZPP ZPP baixa 15 15016 Camariñas
1501603 A PONTE DO PORTO (SAN PEDRO) ZPP ZPP baixa 15 15016 Camariñas
1501604 XAVIÑA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15016 Camariñas
1501701 ANCEIS (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501702 ANDEIRO (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501703 BREXO (SAN PAIO) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501704 BRIBES (SAN CIBRÁN) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501705 CAMBRE (SANTA MARÍA) ZDP ZDP 15 15017 Cambre
1501706 CECEBRE (SAN SALVADOR) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501707 CELA (SAN XULIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501708 MEIXIGO (SAN LOURENZO) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501709 PRAVIO (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501710 SIGRÁS (SANTIAGO) ZDP ZDP 15 15017 Cambre
1501711 O TEMPLE (SANTA MARÍA) ZDP ZDP 15 15017 Cambre
1501712 VIGO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15017 Cambre
1501802 CAAVEIRO (SAN BOULO) ZPP ZPP superbaixa 15 15018 Capela (A)
1501803 CABALAR (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15018 Capela (A)
1501804 A CAPELA (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15018 Capela (A)
1501901 ALDEMUNDE (SANTA MARÍA MADANELA) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501902 ARDAÑA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501903 ARTES (SAN XURXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501904 BERDILLO (SAN LOURENZO) ZIP ZIP baixa 15 15019 Carballo
1501905 BÉRTOA (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15019 Carballo
1501906 CANCES (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501907 CARBALLO (SAN XOÁN) ZIP ZIP alta 15 15019 Carballo
1501908 ENTRECRUCES (SAN XENS) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501909 GOIÁNS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501910 LEMA (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501911 NOICELA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501912 OZA (SAN BREIXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501913 RAZO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP baixa 15 15019 Carballo
1501914 REBORDELOS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501915 RUS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501916 SÍSAMO (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15019 Carballo
1501917 SOFÁN (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1501918 VILELA (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15019 Carballo
1502001 SAN MAMEDE DE CARNOTA (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15020 Carnota
1502002 SANTA COMBA DE CARNOTA (SANTA COMBA) ZPP ZPP superbaixa 15 15020 Carnota
1502003 LARIÑO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP alta 15 15020 Carnota
1502004 LIRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15020 Carnota
1502005 O PINDO (SAN CLEMENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15020 Carnota
1502101 CAÑÁS (SANTA BAIA) ZIP ZIP baixa 15 15021 Carral
1502102 PALEO (SANTO ESTEVO) ZIP ZIP baixa 15 15021 Carral
1502103 QUEMBRE (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15021 Carral
1502104 SERGUDE (SAN XIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15021 Carral
1502105 SUMIO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15021 Carral
1502106 TABEAIO (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15021 Carral
1502107 BEIRA (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15021 Carral
1502108 VIGO (SAN VICENTE) ZIP ZIP baixa 15 15021 Carral
1502201 CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR) ZPP ZPP intermedia 15 15022 Cedeira
1502202 CERVO (SANTALLA) ZPP ZPP superbaixa 15 15022 Cedeira
1502203 ESTEIRO (SAN FIZ) ZPP ZPP superbaixa 15 15022 Cedeira
1502204 SAN ROMÁN DE MONTOXO (SAN ROMÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15022 Cedeira
1502205 MONTOXO (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15022 Cedeira
1502206 PIÑEIRO (SAN COSME) ZPP ZPP intermedia 15 15022 Cedeira
1502207 RÉGOA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15022 Cedeira
1502301 A AMEIXENDA (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15023 Cee
1502302 BRENS (SANTA BAIA) ZPP ZPP intermedia 15 15023 Cee
1502303 CEE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP intermedia 15 15023 Cee
1502304 LIRES (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15023 Cee
1502305 A PEREIRIÑA (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15023 Cee
1502306 TOBA (SANTO ADRÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15023 Cee
1502401 CERCEDA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15024 Cerceda
1502402 AS ENCROBAS (SAN ROMÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15024 Cerceda
1502403 XESTEDA (SANTA COMBA) ZPP ZPP superbaixa 15 15024 Cerceda
1502404 MEIRAMA (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15024 Cerceda
1502405 QUEIXAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15024 Cerceda
1502406 RODÍS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15024 Cerceda
1502501 A BARQUEIRA (SANTO ANTONIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15025 Cerdido
1502502 OS CASÁS (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15025 Cerdido
1502503 CERDIDO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15025 Cerdido
1502601 FILGUEIRA DE BARRANCA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502602 BORRIFÁNS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502603 BRAGADE (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502604 CARRES (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502605 CUTIÁN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502606 DORDAÑO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502607 FIGUEREDO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502608 LOUREDA (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502609 MANDAIO (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502610 PADERNE (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502611 PROBAOS (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502612 FILGUEIRA DE TRABA (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502613 TRASANQUELOS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15026 Cesuras
1502701 ARMEA (SAN VICENTE) ZIP ZIP baixa 15 15027 Coirós
1502702 COIRÓS (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15027 Coirós
1502703 COLANTRES (SAN SALVADOR) ZIP ZIP baixa 15 15027 Coirós
1502704 SANTA MARIÑA DE LESA (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15027 Coirós
1502705 SANTA MARÍA DE OIS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15027 Coirós
1502706 SANTIAGO DE OIS (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15027 Coirós
1502801 CORCUBIÓN (SAN MARCOS) ZPP ZPP intermedia 15 15028 Corcubión
1502802 REDONDA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15028 Corcubión
1502901 A AGUALADA (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502902 SANTA BAIA DE CASTRO (SANTA BAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502903 CEREO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502904 CORISTANCO (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502905 COUSO (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502906 CUNS (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502907 ERBECEDO (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502908 FERREIRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502909 OCA (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15029 Coristanco
1502910 SAN XUSTO (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502911 SEAVIA (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502912 TRABA (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15029 Coristanco
1502913 VALENZA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502914 VERDES (SANTO ADRÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1502915 XAVIÑA (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15029 Coristanco
1503000 A CORUÑA ZDP ZDP 15 15030 Coruña (A)
1503001 ELVIÑA (SAN VICENZO) ZDP ZDP 15 15030 Coruña (A)
1503002 OZA (SANTA MARÍA) ZDP ZDP 15 15030 Coruña (A)
1503004 SAN CRISTOVO DAS VIÑAS (SAN CRISTOVO) ZDP ZDP 15 15030 Coruña (A)
1503005 VISMA (SAN PEDRO) ZDP ZDP 15 15030 Coruña (A)
1503101 ALMEIRAS (SAN XIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15031 Culleredo
1503102 O BURGO (SANTIAGO) ZDP ZDP 15 15031 Culleredo
1503103 CASTELO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15031 Culleredo
1503104 CELAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15031 Culleredo
1503105 CULLEREDO (SANTO ESTEVO) ZIP ZIP baixa 15 15031 Culleredo
1503106 LEDOÑO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15031 Culleredo
1503107 ORRO (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15031 Culleredo
1503108 RUTIS (SANTA MARÍA) ZDP ZDP 15 15031 Culleredo
1503109 SÉSAMO (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15031 Culleredo
1503110 SUEIRO (SANTO ESTEVO) ZIP ZIP baixa 15 15031 Culleredo
1503111 VEIGA (SAN SILVESTRE) ZPP ZPP superbaixa 15 15031 Culleredo
1503201 CURTIS (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15032 Curtis
1503202 FISTEUS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15032 Curtis
1503203 FOXADO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15032 Curtis
1503204 SANTA MARÍA DE LURDES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15032 Curtis
1503301 DODRO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15033 Dodro
1503302 SAN XOÁN DE LAÍÑO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15033 Dodro
1503303 LAÍÑO (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15033 Dodro
1503401 BERDEOGAS (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15034 Dumbría
1503402 BUXANTES (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15034 Dumbría
1503403 DUMBRÍA (SANTA BAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15034 Dumbría
1503404 O ÉZARO (SANTA UXÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15034 Dumbría
1503405 OLVEIRA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15034 Dumbría
1503406 OLVEIROA (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15034 Dumbría
1503407 SALGUEIROS (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15034 Dumbría
1503501 BARALLOBRE (SANTIAGO) ZIP ZIP alta 15 15035 Fene
1503502 FENE (SAN SALVADOR) ZDP ZDP 15 15035 Fene
1503503 LIMODRE (SANTA EULALIA) ZIP ZIP baixa 15 15035 Fene
1503504 MAGALOFES (SAN XURXO) ZIP ZIP baixa 15 15035 Fene
1503505 MANIÑOS (SAN SALVADOR) ZIP ZIP alta 15 15035 Fene
1503506 PERLÍO (SANTO ESTEVO) ZDP ZDP 15 15035 Fene
1503507 SAN VALENTÍN (SAN VALENTÍN) ZDP ZDP 15 15035 Fene
1503508 SILLOBRE (SANTA MARIÑA) ZIP ZIP baixa 15 15035 Fene
1503600 FERROL ZDP ZDP 15 15036 Ferrol
1503601 BRIÓN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15036 Ferrol
1503602 A CABANA (SANTO ANTONIO) ZIP ZIP baixa 15 15036 Ferrol
1503603 COVAS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15036 Ferrol
1503604 DONIÑOS (SAN ROMÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15036 Ferrol
1503605 ESMELLE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15036 Ferrol
1503606 A GRAÑA (SANTA ROSA DE VITERBO) ZIP ZIP baixa 15 15036 Ferrol
1503607 LEIXA (SAN PEDRO) ZIP ZIP baixa 15 15036 Ferrol
1503608 MANDIÁ (SANTA UXÍA) ZIP ZIP baixa 15 15036 Ferrol
1503609 SAN XURXO DA MARIÑA (SAN XURXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15036 Ferrol
1503610 MARMANCÓN (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15036 Ferrol
1503611 SERANTES (SAN SALVADOR) ZIP ZIP baixa 15 15036 Ferrol
1503612 SANTA CECILIA DE TRASANCOS (SANTA CECILIA) ZIP ZIP baixa 15 15036 Ferrol
1503701 SAN MARTIÑO DE DUIO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP baixa 15 15037 Fisterra
1503702 DUIO (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15037 Fisterra
1503703 FISTERRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP baixa 15 15037 Fisterra
1503704 SARDIÑEIRO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15037 Fisterra
1503801 ABELLÁ (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503802 AÑÁ (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503803 AIAZO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503804 CÉLTIGOS (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503805 FRADES (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503806 GAFOI (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503807 GALEGOS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503808 LEDOIRA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503809 MESOS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503810 MOAR (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503811 PAPUCÍN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503812 VITRE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15038 Frades
1503901 AMBROA (SAN TIRSO) ZPP ZPP superbaixa 15 15039 Irixoa
1503902 CORUXOU (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15039 Irixoa
1503903 CHURÍO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15039 Irixoa
1503904 IRIXOA (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15039 Irixoa
1503905 MÁNTARAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15039 Irixoa
1503906 VERÍS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15039 Irixoa
1503907 A VIÑA (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15039 Irixoa
1504001 LAXE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15040 Laxe
1504002 NANDE (SAN SIMÓN) ZPP ZPP superbaixa 15 15040 Laxe
1504003 SARCES (SAN AMEDIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15040 Laxe
1504004 SERANTES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15040 Laxe
1504005 SOESTO (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15040 Laxe
1504006 TRABA (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15040 Laxe
1504101 CABOVILAÑO (SAN ROMÁN) ZIP ZIP baixa 15 15041 Laracha
1504102 CAIÓN (SANTA MARÍA DO SOCORRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504103 COIRO (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504104 ERBOEDO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504105 GOLMAR (SAN BIEITO) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504106 LEMAIO (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504107 LENDO (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504108 LESTÓN (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15041 Laracha
1504109 MONTEMAIOR (SANTA MARÍA MADANELA) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504110 SOANDRES (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504111 SOUTULLO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504112 TORÁS (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15041 Laracha
1504113 VILAÑO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15041 Laracha
1504201 CAMBOÑO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15042 Lousame
1504202 FRUÍME (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15042 Lousame
1504203 LESENDE (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15042 Lousame
1504204 LOUSAME (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15042 Lousame
1504205 TÁLLARA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15042 Lousame
1504206 TOXOS OUTOS (SAN XUSTO) ZPP ZPP superbaixa 15 15042 Lousame
1504207 VILACOVA (SANTA EULALIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15042 Lousame
1504301 BARIZO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504302 BUÑO (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP baixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504303 CAMBRE (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504304 CERQUEDA (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504305 LEILOIO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP baixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504306 MALPICA DE BERGANTIÑOS (SAN XULIÁN) ZPP ZPP baixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504307 MENS (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504308 VILANOVA DE SANTISO (SAN TIRSO) ZPP ZPP superbaixa 15 15043 Malpica De Bergantiños
1504401 BARES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15044 Mañón
1504402 AS GRAÑAS DO SOR (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15044 Mañón
1504403 MAÑÓN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15044 Mañón
1504404 MOGOR (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15044 Mañón
1504405 AS RIBEIRAS DO SOR (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15044 Mañón
1504501 ALBORÉS (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504502 ANTES (SAN COSME) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504503 ARCOS (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504504 OS VAOS (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504505 BEBA (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504506 COIRO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504507 COLÚNS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504508 CORZÓN (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504509 CHACÍN (SANTA BAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504510 SAN FINS DE EIRÓN (SAN FINS) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504511 AS MAROÑAS (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504512 MAZARICOS (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15045 Mazaricos
1504601 SAN COSME DE ABEANCOS (SAN COSME) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504602 ABEANCOS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504603 SANTALLA DE AGRÓN (SANTALLA) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504604 OS ÁNXELES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP intermedia 15 15046 Melide
1504605 BALTAR (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504606 O BARREIRO (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504607 CAMPOS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504608 CASTRO (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504609 FOLLADELA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504610 FURELOS (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504611 GOLÁN (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504612 GONDOLLÍN (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504613 GROBAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504614 XUBIAL (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504615 O LEBOREIRO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504616 MACEDA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504617 O MEIRE (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504618 MELIDE (SAN PEDRO) ZPP ZPP intermedia 15 15046 Melide
1504619 SANTA MARÍA DE MELIDE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504620 MOLDES (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504621 OROIS (SANTA CRISTINA) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504622 PEDROUZOS (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504623 SAN CIBRAO (SAN XOÁN) ZPP ZPP intermedia 15 15046 Melide
1504624 AS VARELAS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504625 VITIRIZ (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504626 ZAS DE REI (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15046 Melide
1504701 ALBIXOI (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504702 BASCOI (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504703 BOADO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504704 BRUMA (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504705 CABRUI (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504706 CASTRO (SAN SEBASTIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504707 CUMBRAOS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504708 LANZÁ (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504709 MESÍA (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504710 OLAS (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504711 VISANTOÑA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504712 XANCEDA (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15047 Mesía
1504801 BEMANTES (SAN TOMÉ) ZIP ZIP baixa 15 15048 Miño
1504802 CALLOBRE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15048 Miño
1504803 CARANTOÑA (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15048 Miño
1504804 CASTRO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15048 Miño
1504805 LEIRO (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15048 Miño
1504806 MIÑO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15048 Miño
1504807 PERBES (SAN PEDRO) ZIP ZIP baixa 15 15048 Miño
1504808 VILANOVA (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15048 Miño
1504901 ABADE (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15049 Moeche
1504902 LABACENGOS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15049 Moeche
1504903 SAN XURXO DE MOECHE (SAN XURXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15049 Moeche
1504904 SAN XOÁN DE MOECHE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15049 Moeche
1504905 SANTA CRUZ DE MOECHE (SANTA CRUZ) ZPP ZPP superbaixa 15 15049 Moeche
1505001 O VAL DE XESTOSO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15050 Monfero
1505002 O ALTO DE XESTOSO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15050 Monfero
1505003 SAN FIZ DE MONFERO (SAN FIZ) ZPP ZPP superbaixa 15 15050 Monfero
1505004 SANTA XIÁ DE MONFERO (SANTA XIÁ) ZPP ZPP superbaixa 15 15050 Monfero
1505005 QUEIXEIRO (SAN XURXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15050 Monfero
1505006 TABOADA (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15050 Monfero
1505007 VILACHÁ (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15050 Monfero
1505101 FRANZA (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15051 Mugardos
1505102 MEÁ (SAN VICENTE) ZIP ZIP baixa 15 15051 Mugardos
1505103 MUGARDOS (SAN XULIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15051 Mugardos
1505104 PIÑEIRO (SAN XOÁN) ZIP ZIP alta 15 15051 Mugardos
1505201 BARDULLAS (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505202 SANTISO DE VUITURÓN (SAN TIRSO) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505203 CABERTA (SAN FINS) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505204 COUCIEIRO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505205 FRIXE (SANTA LOCACIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505206 LEIS DE NEMANCOS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505207 MORAIME (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505208 MORQUINTIÁN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505209 MUXÍA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505210 NEMIÑA (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505211 NOSA SEÑORA DA O (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505212 SAN MARTIÑO DE OZÓN (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505213 TOURIÑÁN (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505214 VILASTOSE (SAN CIBRÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15052 Muxía
1505301 ABELLEIRA (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP alta 15 15053 Muros
1505302 ESTEIRO (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP alta 15 15053 Muros
1505303 LOURO (SANTIAGO) ZPP ZPP alta 15 15053 Muros
1505304 MUROS (SAN PEDRO) ZPP ZPP alta 15 15053 Muros
1505305 SERRES (SAN XOÁN) ZPP ZPP alta 15 15053 Muros
1505306 SESTAIO (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15053 Muros
1505307 TAL (SANTIAGO) ZPP ZPP alta 15 15053 Muros
1505308 TOREA (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15053 Muros
1505401 CASTRO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15054 Narón
1505402 DOSO (SAN LOURENZO) ZIP ZIP baixa 15 15054 Narón
1505403 XUBIA (NOSA SEÑORA DOS DESAMPARADOS) ZDP ZDP 15 15054 Narón
1505404 XUBIA (SAN XOSÉ OBREIRO) ZDP ZDP 15 15054 Narón
1505405 XUBIA (SAN MARTIÑO) ZDP ZDP 15 15054 Narón
1505406 XUBIA (SANTA ICÍA) ZDP ZDP 15 15054 Narón
1505407 XUBIA (SANTA RITA) ZDP ZDP 15 15054 Narón
1505408 XUBIA (SANTIAGO APÓSTOLO) ZDP ZDP 15 15054 Narón
1505409 SAN XIAO DE NARÓN (SAN XIAO) ZIP ZIP baixa 15 15054 Narón
1505410 PEDROSO (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15054 Narón
1505411 SEDES (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15054 Narón
1505412 TRASANCOS (SAN MATEO) ZIP ZIP baixa 15 15054 Narón
1505413 O VAL (SANTA MARÍA A MAIOR) ZIP ZIP baixa 15 15054 Narón
1505501 ANCA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15055 Neda
1505502 NEDA (SAN NICOLÁS) ZDP ZDP 15 15055 Neda
1505503 SANTA MARÍA DE NEDA (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15055 Neda
1505504 VILADONELLE (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15055 Neda
1505600 NEGREIRA ZPP ZPP baixa 15 15056 Negreira
1505601 ALVITE (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505602 ARO (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505603 ARZÓN (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505604 BROÑO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505605 BUGALLIDO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505606 CAMPELO (SAN FINS) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505607 CAMPOLONGO (SANTA CRUZ) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505608 COVAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP baixa 15 15056 Negreira
1505609 GONTE (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505610 LANDEIRA (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505611 LIÑAIO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505612 LUEIRO (SANTA BAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505613 A PENA (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505614 PORTOR (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505615 XALLAS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505616 ZAS (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15056 Negreira
1505617 LOGROSA (SANTA BAIA) ZPP ZPP baixa 15 15056 Negreira
1505700 NOIA ZPP ZPP alta 15 15057 Noia
1505701 ARGALO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15057 Noia
1505702 BARRO (SANTA CRISTINA) ZPP ZPP alta 15 15057 Noia
1505703 BOA (SAN PEDRO) ZPP ZPP alta 15 15057 Noia
1505704 O OBRE (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP alta 15 15057 Noia
1505705 ROO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15057 Noia
1505801 DEXO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15058 Oleiros
1505802 DORNEDA (SAN MARTIÑO) ZDP ZDP 15 15058 Oleiros
1505803 IÑÁS (SAN XORXE) ZIP ZIP baixa 15 15058 Oleiros
1505804 LIÁNS (SANTAIA) ZDP ZDP 15 15058 Oleiros
1505805 MAIANCA (SAN COSME) ZIP ZIP baixa 15 15058 Oleiros
1505806 SAN PEDRO DE NÓS (SAN PEDRO) ZDP ZDP 15 15058 Oleiros
1505807 OLEIROS (SANTA MARÍA) ZDP ZDP 15 15058 Oleiros
1505808 PERILLO (SANTA LOCAIA) ZDP ZDP 15 15058 Oleiros
1505809 SERANTES (SAN XIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15058 Oleiros
1505901 ARDEMIL (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505902 BARBEIROS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505903 BEÁN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505904 BUSCÁS (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505905 LEIRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505906 LESTA (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505907 MERCURÍN (SAN CLEMENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505908 SANTA CRUZ DE MONTAOS (SANTA CRUZ) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505909 ORDES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP intermedia 15 15059 Ordes
1505910 PARADA (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505911 PEREIRA (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505912 POULO (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1505913 VILAMAIOR (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15059 Ordes
1506001 OS ÁNXELES (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506002 CALVENTE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506003 CARDAMA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506004 DEIXEBRE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506005 A GÁNDARA (SAN MIGUEL) ZPP ZPP baixa 15 15060 Oroso
1506006 MARZOA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506007 OROSO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP baixa 15 15060 Oroso
1506008 PASARELOS (SAN ROMÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506009 SENRA (SANTA EULALIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506010 TRASMONTE (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506011 VILARROMARÍS (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15060 Oroso
1506101 BARBOS (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506103 CÉLTIGOS (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506104 COUZADOIRO (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506105 SAN SALVADOR DE COUZADOIRO (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506106 CUÍÑA (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506107 DEVESOS (SAN SEBASTIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506108 ESPASANTE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506110 OS FREIRES (SAN PAULO) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506111 INSUA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506112 LADRIDO (SANTALLA) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506114 LOIBA (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506115 LUAMA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506116 LUÍA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP baixa 15 15061 Ortigueira
1506117 MERA DE ARRIBA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506118 MERA DE ABAIXO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506119 O MOSTEIRO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506120 AS NEVES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506121 ORTIGUEIRA (SANTA MARTA) ZPP ZPP baixa 15 15061 Ortigueira
1506123 SAN CLAUDIO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506124 SENRA (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506126 VEIGA (SANTO ADRAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506127 O ERMO (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15061 Ortigueira
1506201 CANDO (SAN TIRSO) ZPP ZPP superbaixa 15 15062 Outes
1506202 SANTO OURENTE DE ENTÍNS (SANTO OURENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15062 Outes
1506203 ENTÍNS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15062 Outes
1506204 MATASUEIRO (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15062 Outes
1506205 SAN COSME DE OUTEIRO (SAN COSME) ZPP ZPP alta 15 15062 Outes
1506206 OUTES (SAN PEDRO) ZPP ZPP alta 15 15062 Outes
1506207 ROO (SAN XOÁN) ZPP ZPP alta 15 15062 Outes
1506208 O FREIXO DE SABARDES (SAN XOÁN) ZPP ZPP alta 15 15062 Outes
1506209 TARÁS (SAN XIÁN) ZPP ZPP alta 15 15062 Outes
1506210 VALADARES (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15062 Outes
1506301 BANDOXA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506302 CIS (SAN NICOLAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506303 CUÍÑA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506304 MONDOI (SANTA CRUZ) ZIP ZIP baixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506305 OZA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506306 PARADA (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506307 PORZOMILLOS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506308 REBOREDO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506309 A REGUEIRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506310 RODEIRO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506311 SALTO (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506312 VIVENTE (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15063 Oza Dos Ríos
1506401 ADRAGONTE (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15064 Paderne
1506402 OBRE (SANTO ANDRÉ) ZIP ZIP baixa 15 15064 Paderne
1506403 PADERNE (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15064 Paderne
1506404 QUINTAS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15064 Paderne
1506405 SOUTO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15064 Paderne
1506406 VILOUZÁS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15064 Paderne
1506407 SAN XULIÁN DE VIGO (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15064 Paderne
1506408 VILAMOUREL (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15064 Paderne
1506409 SAN PANTALEÓN DAS VIÑAS (SAN PANTALEÓN) ZIP ZIP baixa 15 15064 Paderne
1506501 CARCACÍA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15065 Padrón
1506502 CRUCES (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15065 Padrón
1506503 HERBÓN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15065 Padrón
1506504 IRIA FLAVIA (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15065 Padrón
1506505 PADRÓN (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15065 Padrón
1506601 ARCA (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506602 BUDIÑO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506603 CASTROFEITO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506604 CEBREIRO (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506605 CERCEDA (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506606 SAN MAMEDE DE FERREIROS (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506607 FERREIROS (SAN BREIXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506608 GONZAR (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506609 LARDEIROS (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506610 MEDÍN (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506611 PASTOR (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506612 PEREIRA (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506613 O PINO (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15066 Pino (O)
1506700 A POBRA DO CARAMIÑAL ZIP ZIP baixa 15 15067 Pobra Do Caramiñal (A)
1506701 O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP alta 15 15067 Pobra Do Caramiñal (A)
1506702 LESÓN (SANTA CRUZ) ZIP ZIP baixa 15 15067 Pobra Do Caramiñal (A)
1506703 POSMARCOS (SANTO ISIDRO) ZIP ZIP baixa 15 15067 Pobra Do Caramiñal (A)
1506704 O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA) ZIP ZIP baixa 15 15067 Pobra Do Caramiñal (A)
1506801 ANLLÓNS (SAN FINS) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506802 BRANTUAS (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506803 CORES (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506804 CORME ALDEA (SANTO ADRÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506805 CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506806 COSPINDO (SAN TIRSO) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506807 A GRAÑA (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506808 XORNES (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506809 LANGUEIRÓN (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506810 NEMEÑO (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506811 NIÑÓNS (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506812 PAZOS (SAN SALVADOR) ZPP ZPP baixa 15 15068 Ponteceso
1506813 TALLO (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15068 Ponteceso
1506814 TELLA (SANTO ELEUTERIO) ZPP ZPP baixa 15 15068 Ponteceso
1506901 ANDRADE (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15069 Pontedeume
1506902 BOEBRE (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15069 Pontedeume
1506903 BREAMO (SAN MIGUEL) ZIP ZIP baixa 15 15069 Pontedeume
1506904 CENTROÑA (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15069 Pontedeume
1506905 NOGUEIROSA (SAN COSME) ZIP ZIP baixa 15 15069 Pontedeume
1506906 OMBRE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15069 Pontedeume
1506907 PONTEDEUME (SANTIAGO) ZIP ZIP alta 15 15069 Pontedeume
1506908 VILAR (SAN PEDRO) ZIP ZIP alta 15 15069 Pontedeume
1507001 O APARRAL (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507002 O DEVESO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507003 O FREIXO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507004 SOMEDE (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507005 AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507006 VILAVELLA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507007 BERMUI (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507008 ESPIÑAREDO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507009 SAN PEDRO DE EUME (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507010 A FAEIRA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507011 GOENTE (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507012 RIBADEUME (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507013 SEOANE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15070 Pontes de García Rodríguez
1507101 BAROÑA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15071 Porto Do Son
1507102 CAAMAÑO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP baixa 15 15071 Porto Do Son
1507103 GOIÁNS (SAN SADURNIÑO) ZPP ZPP alta 15 15071 Porto Do Son
1507104 XUÑO (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP baixa 15 15071 Porto Do Son
1507105 MIÑORTOS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP alta 15 15071 Porto Do Son
1507106 SAN PEDRO DE MURO (SAN PEDRO) ZPP ZPP baixa 15 15071 Porto Do Son
1507107 NEBRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15071 Porto Do Son
1507108 NOAL (SAN VICENTE) ZPP ZPP baixa 15 15071 Porto Do Son
1507109 QUEIRUGA (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP baixa 15 15071 Porto Do Son
1507110 RIBASIEIRA (SAN FINS) ZPP ZPP superbaixa 15 15071 Porto Do Son
1507201 O ARAÑO (SANTA BAIA) ZPP ZPP alta 15 15072 Rianxo
1507202 ASADOS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15072 Rianxo
1507203 ISORNA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15072 Rianxo
1507204 LEIRO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15072 Rianxo
1507205 RIANXO (SANTA COMBA) ZPP ZPP alta 15 15072 Rianxo
1507206 TARAGOÑA (SAN SALVADOR) ZPP ZPP alta 15 15072 Rianxo
1507301 AGUIÑO (NOSA SEÑORA DO CARME) ZIP ZIP alta 15 15073 Ribeira
1507302 ARTES (SAN XIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15073 Ribeira
1507303 CARREIRA (SAN PAIO) ZIP ZIP baixa 15 15073 Ribeira
1507304 CASTIÑEIRAS (O BO PASTOR) ZIP ZIP alta 15 15073 Ribeira
1507305 CORRUBEDO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15073 Ribeira
1507306 OLEIROS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15073 Ribeira
1507307 OLVEIRA (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15073 Ribeira
1507308 PALMEIRA (SAN PEDRO) ZIP ZIP alta 15 15073 Ribeira
1507309 RIBEIRA (SANTA UXÍA) ZIP ZIP alta 15 15073 Ribeira
1507401 AUGASANTAS (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507402 BUXÁN (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507403 COSTA (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507404 ERMEDELO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507405 HERBOGO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507406 LEROÑO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507407 OÍN (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15074 Rois
1507408 RIBASAR (SANTA MARIÑA) ZIP ZIP baixa 15 15074 Rois
1507409 ROIS (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507410 SEIRA (SAN LOURENZO) ZIP ZIP baixa 15 15074 Rois
1507411 SORRIBAS (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507412 URDILDE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15074 Rois
1507501 CARNOEDO (SANTO ANDRÉ) ZIP ZIP baixa 15 15075 Sada
1507502 MEIRÁS (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15075 Sada
1507503 MONDEGO (SAN XIÁN) ZIP ZIP alta 15 15075 Sada
1507504 MOSTEIRÓN (SAN NICOLAO) ZIP ZIP baixa 15 15075 Sada
1507505 OSEDO (SAN XIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15075 Sada
1507506 SADA (SANTA MARÍA) ZIP ZIP alta 15 15075 Sada
1507507 SOÑEIRO (SAN XIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15075 Sada
1507508 VEIGUE (SANTA COMBA) ZIP ZIP baixa 15 15075 Sada
1507601 BARDAOS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15076 San Sadurniño
1507602 FERREIRA (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15076 San Sadurniño
1507603  IGREXAFEITA (SANTA MARIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15076 San Sadurniño
1507604 LAMAS (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15076 San Sadurniño
1507605 SANTA MARIÑA DO MONTE (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15076 San Sadurniño
1507606 NARAÍO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15076 San Sadurniño
1507607 SAN SADURNIÑO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15076 San Sadurniño
1507701 ALÓN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507702 ARANTÓN (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507703 BAZAR (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507704 XALLAS DE CASTRIZ (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507705 CÍCERE (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507706 GRIXOA DE ESTERNANDE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507707 FONTECADA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507708 FREIXEIRO (SAN FINS) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507709 GRIXOA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507710 MALLÓN (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507711 MONTOUTO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507712 SAN SALVADOR DE PADREIRO (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507713 A PEREIRA (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507714 SANTA COMBA (SAN PEDRO) ZPP ZPP baixa 15 15077 Santa Comba
1507715 SANTA SABIÑA (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507716 SER (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507717 VILAMAIOR (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15077 Santa Comba
1507800 SANTIAGO DE COMPOSTELA ZDP ZDP 15 15078 Santiago De Compostela
1507801 ARÍNS (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507802 BANDO (SANTA EULALIA) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507803 A BARCIELA (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507804 BUSTO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507805 O CARBALLAL (SAN XULIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507806 O CASTIÑEIRIÑO (NOSA SEÑORA DE FÁTIMA) ZIP ZIP alta 15 15078 Santiago De Compostela
1507807 CESAR (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507808 CONXO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507809 O EIXO (SAN CRISTOVO) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507810 A ENFESTA (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507811 FECHA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507812 SANTA CRISTINA DE FECHA (SANTA CRISTINA) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507813 FIGUEIRAS (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507814 GRIXOA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507815 LARAÑO (SAN MARTIÑO) ZIP ZIP alta 15 15078 Santiago De Compostela
1507816 MARANTES (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507817 MARROZOS (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507818 NEMENZO (SANTA CRISTINA) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507819 SABUGUEIRA (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507820 VIDÁN (DIVINO SALVADOR) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507821 SAN CAETANO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507822 SAN PAIO (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507823 SAN LÁZARO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507825 VISTA ALEGRE (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507826 A PEREGRINA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507828 VERDÍA (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507829 VILLESTRO (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15078 Santiago De Compostela
1507901 A PONTE ARCEDIAGO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507902 BARAZÓN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507903 BEIGONDO (SAN COSME) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507904 BELMIL (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507905 LIÑARES (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507906 MOURAZOS (SAN XURXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507907 NIÑODAGUIA (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507908 NOVELA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507909 PEZOBRE (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507910 PEZOBRÉS (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507911 SANTAIA DE RAIRIZ (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507912 RIBADULLA (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507913 SAN ROMÁN (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507914 SANTISO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507915 SERANTES (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507916 VIMIANZO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1507917 VISANTOÑA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15079 Santiso
1508001 CARELLE (SAN LOURENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508002 A CIADELLA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508003 CODESOSO (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508004 CUMBRAOS (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508005 FOLGOSO (SANTA CRISTINA) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508006 GRIXALBA (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508007 NOGUEIRA (SAN XURXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508008 A PORTA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508009 POUSADA (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508010 ROADE (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15080 Sobrado
1508101 AS ENCHOUSAS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15081 Somozas (As)
1508102 RECEMEL (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15081 Somozas (As)
1508103 SEIXAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15081 Somozas (As)
1508104 AS SOMOZAS (SANTIAGO SERÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15081 Somozas (As)
1508201 CACHEIRAS (SAN SIMÓN DE ONS) ZIP ZIP alta 15 15082 Teo
1508202 CALO (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15082 Teo
1508203 LAMPAI (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15082 Teo
1508204 LUCÍ (SANTA MARIÑA) ZIP ZIP baixa 15 15082 Teo
1508205 LUOU (SANTA MARÍA) ZIP ZIP baixa 15 15082 Teo
1508206 OZA (SANTA BAIA) ZIP ZIP baixa 15 15082 Teo
1508207 RARÍS (SAN MIGUEL) ZPP ZPP alta 15 15082 Teo
1508208 RECESENDE (SAN XOÁN) ZIP ZIP baixa 15 15082 Teo
1508209 REIS (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP alta 15 15082 Teo
1508210 TEO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15082 Teo
1508211 BAMONDE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP alta 15 15082 Teo
1508212 VILARIÑO (SAN TOMÉ) ZIP ZIP baixa 15 15082 Teo
1508213 OS TILOS (SAN FRANCISCO DE ASÍS) ZIP ZIP alta 15 15082 Teo
1508301 SANTA MARIÑA DE BRAÑAS (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508302 A CAPELA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508303 MANGOEIRO (SAN TOMÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508304 SAN XIAO DO MONTE (SAN XIAO) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508305 SANTA EUFEMIA DO MONTE (SANTA EUFEMIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508306 SAN MARTIÑO DE OLEIROS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508307 ORDES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508308 PARADELA (SAN PAIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508309 VILOURIZ (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508310 VILAMOR (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15083 Toques
1508401 ANDOIO (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508402 ANXERIZ (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508403 BARDAOS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508404 CABALEIROS (SAN XIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508405 CASTENDA DA TORRE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508406 GORGULLOS (SANTAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508407 LEOBALDE (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508408 NUMIDE (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508409 TORDOIA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508410 A VILA DE ABADE (SAN CIBRÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15084 Tordoia
1508501 ANDEADE (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508502 BAMA (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508503 BENDAÑA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508504 BESEÑO (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508505 CALVOS DE SOCAMIÑO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508506 CIRCES (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508507 CORNADO (SANTISO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508508 ENQUERENTES (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508509 FAO (SANTA UXÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508510 FOXÁS (SAN BREIXO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508511 FONTES ROSAS (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508512 LOXO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508513 NOVEFONTES (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508514 PREVEDIÑOS (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508515 SAN FIZ DE QUIÓN (SAN FIZ) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508516 SAN PEDRO DE RIBEIRA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508517 TOURO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508518 TURCES (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508519 SAN MIGUEL DE VILAR (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15085 Touro
1508601 BENZA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508602 BERREO (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508603 CAMPO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508604 CASTELO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508605 CHAIÁN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508606 MONZO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508607 MORLÁN (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508608 RESTANDE (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508609 TRAZO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508610 VILOUCHADA (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508611 XAVESTRE (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15086 Trazo
1508701 LAGO (SANTIAGO) ZIP ZIP baixa 15 15087 Valdoviño
1508702 LOIRA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15087 Valdoviño
1508704 MEIRÁS (SAN VICENTE) ZIP ZIP baixa 15 15087 Valdoviño
1508705 PANTÍN (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15087 Valdoviño
1508706 O SEQUEIRO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15087 Valdoviño
1508707 VALDOVIÑO (SANTALLA) ZIP ZIP baixa 15 15087 Valdoviño
1508708 VILABOA (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15087 Valdoviño
1508709 VILARRUBE (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15087 Valdoviño
1508801 ARABEXO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508802 BEMBIBRE (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508803 BUXÁN (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508804 COUCIEIRO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508805 ERVIÑOU (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508806 NIVEIRO (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508807 PARAMOS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508808 PORTOMEIRO (SAN COSME) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508809 PORTOMOURO (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508810 RIAL (SAN VICENTE) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508811 SAN ROMÁN (SANTA MARIÑA) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508812 VILARIÑO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15088 Val Do Dubra
1508901 ILLOBRE (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP alta 15 15089 Vedra
1508902 MERÍN (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15089 Vedra
1508903 A PONTE ULLA (SANTA MARÍA MADANELA) ZPP ZPP alta 15 15089 Vedra
1508904 SAN MAMEDE DE RIBADULLA (SAN MAMEDE) ZPP ZPP superbaixa 15 15089 Vedra
1508905 SANTA CRUZ DE RIBADULLA (SANTA CRUZ) ZPP ZPP alta 15 15089 Vedra
1508906 SAN FINS DE SALES (SAN FINS) ZPP ZPP alta 15 15089 Vedra
1508907 SAN XIÁN DE SALES (SAN XIÁN) ZIP ZIP baixa 15 15089 Vedra
1508908 SAN MIGUEL DE SARANDÓN (SAN MIGUEL) ZPP ZPP alta 15 15089 Vedra
1508909 SAN PEDRO DE SARANDÓN (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15089 Vedra
1508910 TROBE (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP alta 15 15089 Vedra
1508911 VEDRA (SANTA EULALIA) ZPP ZPP alta 15 15089 Vedra
1508912 SAN PEDRO DE VILANOVA (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15089 Vedra
1509001 ARMENTAL (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15090 Vilasantar
1509002 BARBEITO (SAN SALVADOR) ZPP ZPP superbaixa 15 15090 Vilasantar
1509003 SAN VICENZO DE CURTIS (SAN VICENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15090 Vilasantar
1509004 MEZONZO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15090 Vilasantar
1509005 PRÉSARAS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15090 Vilasantar
1509006 VILARIÑO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15090 Vilasantar
1509007 VILASANTAR (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15090 Vilasantar
1509101 DOROÑA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15091 Vilarmaior
1509102 GRANDAL (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15091 Vilarmaior
1509103 GOIMIL (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15091 Vilarmaior
1509104 TORRES (SAN XORXE) ZPP ZPP superbaixa 15 15091 Vilarmaior
1509105 VILAMATEO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15091 Vilarmaior
1509106 VILARMAIOR (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15091 Vilarmaior
1509201 BAÍÑAS (SANTO ANTOÍÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509202 BAMIRO (SAN AMEDIO) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509203 BERDOIAS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509204 CALO (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509205 CAMBEDA (SAN XOÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509206 CARANTOÑA (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509207 CARNÉS (SAN CRISTOVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509208 CASTRELO (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509209 CEREIXO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509210 SALTO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509211 SERRAMO (SAN SEBASTIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509212 TINES (SANTA BAIA) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509213 TREOS (SAN MIGUEL) ZPP ZPP superbaixa 15 15092 Vimianzo
1509214 VIMIANZO (SAN VICENZO) ZPP ZPP baixa 15 15092 Vimianzo
1509301 O ALLO (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509302 BAIO (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509303 BRANDOMIL (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509304 BRANDOÑAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509305 CARREIRA (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509306 SANTO ADRIÁN DE CASTRO (SANTO ADRIÁN) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509307 GÁNDARA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509308 LAMAS (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509309 LOROÑO (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509310 SAN MARTIÑO DE MEANOS (SAN MARTIÑO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509311 MIRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509312 MUÍÑO (SAN TIRSO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509313 SAN CREMENZO DE PAZOS (SAN CREMENZO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509314 SANTA SÍA DE ROMA (SANTA SÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509315 VILAR (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1509316 ZAS (SANTO ANDRÉ) ZPP ZPP superbaixa 15 15093 Zas
1590101 CARIÑO (SAN BARTOLOMEU) ZPP ZPP baixa 15 15901 Cariño
1590102 FEÁS (SAN PEDRO) ZPP ZPP superbaixa 15 15901 Cariño
1590103 LANDOI (SANTIAGO) ZPP ZPP superbaixa 15 15901 Cariño
1590104 A PEDRA (SANTA MARÍA) ZPP ZPP superbaixa 15 15901 Cariño
1590105 SISMUNDI (SANTO ESTEVO) ZPP ZPP superbaixa 15 15901 Cariño

Fonte: IGE, Consellería de Sanidade. Elaboración a partir do Nomenclátor do ano 2009
Nota: Existen algunhas entidades do Nomenclátor que non aparecen na clasificación, debido a que se incluiron noutras das que formaban parte anteriormente. Ver metodoloxía.
As Illas Cíes teñen o mesmo código de parroquia que Vigo xa que as dúas son entidades singulares non incluídas en ningunha entidade colectiva.
22-07-2011

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo