IGE -

Vocabulario estatístico. Inglés - galego  Galego
C  
call-back revisita, rechamada, reintento
canonical link ligazón canónica
Central Limit Theorem Teorema central do límite
censor, to censurar
censored sample mostra censurada
central term termo central
chart gráfico; carta, mapa
Chebyshev Chebixef
chi-square qui cadrado, chi cadrado
class mark centro da clase, marca da clase
coding codificación
coefficient coeficiente
combine, to combinar
combined (sample, estimator) (mostra, estimador) combinado
complete completa
complete sufficient suficiente completo
completeness completeza
composite (indicator) (indicador) composto
conditional (expectation, distribution...) condicionada (esperanza, distribución...)
confidence confianza
conjunctural conxuntural
consumption consumo
contingency table táboa de/das contixencias
continuous continuo
convergence converxencia
co-sample comostra
cost custo
cost function función de custos
count contaxe
countable additivity aditividade enumerable
covariance covariancia
covariate pattern pauta ou patrón das covariables
cross-section transversal
cross-validation validación cruzada
cumulative acumulado, acumulativo
cumulative polygon polígono acumulado
cut-off corte, cerceamento, rabenamento

25-03-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo