IGE -

Definicións. Contratos


Contrato de interinidade

Contrato de duración temporal para substituír a un traballador con dereito a reserva do posto, en xornada completa ou parcial.

Contrato de obra ou servizo

Son os contratos para a realización de obras ou servizos determinados, en xornada completa ou parcial, na actividade da empresa e que ten duración temporal.

Contrato de relevo

Contrato de duración indefinida ou ata o momento da xubilación do traballador ao que substitúe por xubilación parcial; con xornada parcial ou completa.

Contrato de substituciónpor xubilación aos 64 anos

Contrato para traballadores desempregados que substitúan a outros traballadores que anticipan a idade de xubilación nun ano.

Contrato en prácticas

Contratos destinados a completa a formación de traballadores con títulos universitarios ou de formación profesional. Son contratos de duración temporal, con xornada a tempo parcial ou completa, indistintamente.

Contrato eventual por circunstancias da produción

Contratos de duración temporal, en xornada completa ou parcial, para atender as esixencias circunstaciais do mercado.

Contrato indefinido fomento do emprego

Contrato de duración indefinida acollido ao Fomento da Contratación Indefinida e xornada completa, parcial ou fixo descontinuo, orientado a incentivar a contratación de traballadores desempregados.

Contrato indefinido ordinario

É o concertado sen establecer límites de tempo na prestación de servizos con xornada a tempo completo, parcial ou fixo descontinuo.

Contrato indefinido personas con discapacidade

Contrato de duración indefinida dirixido á integración laboral de persoas con discapacidade e que pode ser de xornada completa ou a tempo parcial.

Contrato para a formación

Contrato destinado aos mozos de 16 a 24 anos (Ata o 31 de decembro de 2013 pódese celebrar con traballadores de ata 30 anos), para a adquisición por parte do traballador da cualificación necesaria para o desempeño dun oficio ou posto de traballo concreto.

Contrato por xubilación parcial

Contrato de duración determinada e xornada parcial, complementario ao de relevo, que se firma co traballador que se xubila parcialmente.

Contrato temporal

Con carácter xeral, un emprego defínese como temporal cando a finalización do contrato ou relación laboral queda determinada por condicións obxectivas, coma a expiración dun prazo, a realización dunha tarefa determinada, a reincorporación dun empregado ao que se substituíra temporalmente, a realización dun período de prácticas, etc. En todo caso, neste tipo de contratos as condicións da súa finalización xeralmente aparecen recollidas no contrato.

Contrato temporal para persoas con discapacidade

Contrato temporal de doce meses a tres anos, con xornada completa ou parcial, para persoas con discapacidade.

Contratos convertidos en indefinidos

Baixo este concepto inclúense s contratos por tempo determinado que, ao amparo da normativa en vigor, son transformados en indefinidos. OS contratos susceptibles de ser convertidos en indefinidos son:

 • Contrato de obra ou servizo.
 • Contrato de eventuais por circunstancias da produción.
 • Contrato de interinidade.
 • Contrato temporal de persoas con discapacidade.
 • Contrato de substitución por xubilación aos 64 anos.
 • Contrato en prácticas.
 • Contrato de relevo.
 • Contrato de formación.
 • Outros contratos.

Prórrogas

Algúns contratos de duración temporal, unha vez finalizada a súa duración inicial, poden prorrogarse. O número de prórrogas que admite un contrato depende da súa tipoloxía. Son os seguintes:

 • Contrato de obra ou servizo.
 • Contrato de eventuais por circunstancias da produción.
 • Contrato de interinidade.
 • Contrato temporal de persoas con discapacidade.
 • Contrato de relevo.
 • Contrato de substitución por xubilación aos 64 anos.
 • Xubilación parcial.
 • Contrato en prácticas
 • Contrato de formación.
 • Outros contratos.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo