IGE -

Definicións. Territorio e demografía / Território e demografia


Defunción

O concepto estatístico de defunción utilizado tradicionalmente en España comprendía a todos os falecidos con máis de 24 horas de vida. A partir de 1975, o concepto ampliouse coa incorporación dos nacidos con vida falecidos durante as primeiras 24 horas. Con este cambio adóptase o criterio recomendado polos organismos internacionais.

Óbito
Cessação irreversível das funções do tronco cerebral.

Defuncións teóricas (dx)

Número de mortes que ocorren entre as idades exactas x e x+n.

Óbitos (dx)
Número de óbitos da geração inicial registados entre as idades exactas x e x +n.

Densidade de poboación

É o cociente entre a poboación dun territorio e a súa extensión superficial. Mídese en habitantes/quilómetro cadrado.

Densidade populacional
Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a superfície desse território (habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado).

Esperanza de vida (ex)

Promedio de anos que lle quedan por vivir a un individuo que chega con vida á idade x, no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.

Esperança média de vida (ex)
Número esperado de anos de vida futura dos indivíduos que atingiram a idade x.

Idade media da nai ao primeiro fillo

Calcúlase como a media das idades a que as mulleres teñen o seu primeiro fillo ponderada polas taxas de fecundidade de cada idade, no ano correspondente.

Índice sintético de fecundidade (número medio de fillos por muller)

Representa o número esperado de fillos por muller ao longo da súa vida fértil (de 15 a 49 anos). Obtense como a suma das taxas específicas de fecundidade por idade.

Matrimonio

O concepto estatístico de matrimonio empregado é o do matrimonio inscrito no rexistro civil.

Casamento
Contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendam constituir família, mediante uma comunhão de vida (Código Civil, art.º 1577).

Nacemento

Aínda que o Código civil no seu artigo 30 di "só se computará nacido o feto que tivese figura humana e vivise vinte e catro horas enteiramente desprendido do seo materno", no campo demográfico o concepto de nacemento identifícase co concepto biolóxico de nacido con vida.

Nado-vivo
É a expulsão ou extracção completa, relativamente ao corpo materno e independentemente da duração da gravidez, do produto da fecundação que, após esta separação, respire ou manifeste quaisquer outros sinais de vida, tais como pulsações do coração ou do cordão umbilical ou contracção efectiva de qualquer músculo sujeito à acção da vontade, quer o cordão umbilical tenha sido cortado, quer não, e quer a placenta esteja ou não retida.

Poboación estacionaria (Lx)

Número total de anos vividos polos individuos con idade cumprida x.

Sobreviventes entre as idades exactas (Lx)
Número total de anos completos vividos pelos lx sobreviventes da geração inicial entre as idades exactas x e x+n.

Poboación residente

O Padrón municipal de habitantes (PMH) é o rexistro administrativo onde constan os veciños dun concello. A Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, establecía que cada cinco anos debía levarse a cabo unha renovación do padrón. No ano 1996 levouse a cabo unha modificación da normativa do PMH e quedou establecido un novo sistema de xestión continua e informatizada do padrón. Esta normativa suprimiu as renovacións do PMH quinquenais e dispuxo que os concellos deben aprobar a revisión dos seus padróns con referencia ao día 1 de xaneiro de cada ano. A revisión do día 1 de xaneiro de 1998 foi a primeira en levarse a cabo de acordo co novo sistema.

População residente
Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano.

Risco de morte (qx)

Probabilidade, dun individuo que alcanzou a idade exacta x, de falecer antes de alcanzar a idade x+n.

Quociente de mortalidade (qx)
Probabilidade de um indivíduo que atingiu a idade x falecer antes de alcançar a idade x +n.

Superviventes (lx)

Número de individuos que superaron con éxito o risco de falecer antes da idade x.

Sobreviventes à idade exacta x (lx)
Número de indivíduos da geração fictícia inicial que sobrevivem até ao início de cada intervalo de idades (até à idade x).

Taxa bruta de mortalidade

Defínese como o número de defuncións por cada mil habitantes.

Taxa bruta de mortalidade
Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 1000 (10^3) habitantes).

Taxa bruta de natalidade

Defínese como o número de nacementos por cada mil habitantes.

Taxa bruta de natalidade
Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 (10^3) habitantes).

Taxa de mortalidade (mx)

Cociente entre o número de defuncións de individuos con idade entre x e x+n e a poboación do mesmo grupo de idade.

Taxa de mortalidade (mx)
Número de óbitos observado entre as idades exactas x e x +n, referido à população do mesmo intervalo de idade.

Taxas específicas de fecundidade

Cociente entre o número de nacementos dunha determinada cohorte de nais e o total de mulleres nese grupo de idade.

Taxas de fecundidade na adolescência
Número de nados vivos observado durante um ano civil, por cada mil mulheres entre os 15 aos 19 anos.

Tempo vivido (Tx)

Número total de anos vividos polos superviventes lx desde o aniversario x ata a extinción da xeración.

Anos completos após a idade x (Tx)
Total de anos completos vividos pelos lx sobreviventes após a idade x.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo