IGE -

Definicións. Indicadores demográficos


Densidade de poboación

É o cociente entre a poboación dun territorio e a súa extensión superficial, é dicir, o número de habitantes por cada quilómetro cadrado de superficie.

Esperanza de vida ao nacer

É o número medio de anos vividos por unha xeración de nacidos baixo unhas condicións de mortalidade dadas.

Esperanza de vida aos 65 anos

Promedio de anos que lle queda por vivir a unha persoa que chega con vida aos 65 anos, no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.

Esperanza de vida aos 80 anos

Promedio de anos que lle queda por vivir a unha persoa que chega con vida aos 80 anos, no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.

Idade media á maternidade

Media aritmética das idades ás que as mulleres teñen fillos, en grupos quinquenais, ponderada polas taxas específicas de fecundidade de cada grupo de idade.

Idade media á paternidade

Media aritmética das idades ás que os homes teñen fillos, en grupos quinquenais, ponderada polas taxas específicas de fecundidade dos homes de cada grupo de idade.

Idade media ao primeiro matrimonio

Media aritmética das idades ás que os solteiros contraen matrimonio, en grupos quinquenais, ponderada polas taxas específicas de nupcialidade dos solteiros.

Idade media da nai ao nacemento do primeiro fillo

Media aritmética das idades ás que as mulleres teñen ao seu primeiro fillo, en grupos quinquenais, ponderada polas taxas específicas de fecundidade de cada grupo de idade das nais que teñen o seu primeiro fillo.

Idade media no 1 de xaneiro

Media aritmética das idades dos individuos que compoñen unha poboación.

Índice de dependencia global

Relación entre os grupos de poboación potencialmente dependentes (poboación menor de 15 anos e poboación maior de 64 anos) e o grupo de poboación en idade potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 anos).

Índice de dependencia senil

Relación entre a poboación maior (poboación maior de 64 anos) e a poboación en idade potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 anos).

Índice de dependencia xuvenil

Relación entre a poboación nova (poboación menor de 15 anos) e a poboación en idade potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 anos).

Índice de envellecemento

Relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20 anos expresada en %, é dicir, o número de persoas de 65 ou máis anos por cada 100 menores de 20 anos.

Índice de estrutura da poboación en idade activa

Relación entre a poboación entre 40 e 64 anos e a poboación entre 15 e 39 anos.

Índice de masculinidade

Número de homes por cada 100 mulleres nun determinado grupo de individuos.

Índice de recambio da poboación en idade activa

Relación entre a poboación entre 60 e 64 anos e a poboación entre 15 e 19 anos. Mide a capacidade dunha poboación para substituír os individuos que van xubilando.

Índice de sobreenvellecemento

Relación entre a poboación maior de 84 anos e a poboación maior de 64 anos expresada en %, é dicir, o número de persoas de 85 ou máis anos por cada 100 de 65 ou máis anos.

Índice sintético de fecundidade ou número medio de fillos por muller

Representa o número esperado de fillos por muller ao longo da súa vida fértil (de 15 a 49 anos). Obtense como a suma das taxas específicas de fecundidade por idade.

Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográfico

Relación entre a poboación dun territorio e a do ámbito xeográfico superior, sendo os niveis considerados, de nivel superior a inferior, os seguintes: España, Galicia, provincias, comarcas e concellos.

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Relación entre os grupos de poboación seguintes e o total de poboación: menores de 20 anos, de 20 a 64 anos e maiores de 64 anos.

Relación de masculinidade ao nacemento

Cociente entre o número de nenos e de nenas nacidos durante un ano.

Taxa bruta de divorcios

Número de divorcios por cada 1.000 habitantes

Taxa bruta de mortalidade

Número de defuncións por cada 1.000 habitantes.

Taxa bruta de natalidade

Número de nacementos por cada 1.000 habitantes.

Taxa bruta de nupcialidade

Número de matrimonios por cada 1.000 habitantes.

Taxa bruta de reprodución

Número medio de fillas que tería unha muller en ausencia de mortalidade ao longo da súa vida.

Taxa de crecemento composto continuo da poboación

Incremento da poboación baseado nun modelo de crecemento exponencial continuo.

Taxa de mortalidade infantil

Defuncións de menores dun ano por cada mil nacidos vivos.

Taxa de mortalidade neonatal

Defuncións de nenos de menos de 28 días por cada mil nacidos vivos.

Taxa de mortalidade perinatal

Defuncións de nenos de menos de 28 días (incluíndo as mortes fetais tardías) por cada mil nacementos (nacidos vivos máis mortes fetais tardías).

Taxa de mortalidade posneonatal

Defuncións de nenos de entre 28 e 365 días por cada mil nacidos vivos.

Taxa xeral de fecundidade

Número de nacementos por cada mil mulleres en idade fértil (de 15 a 49 anos).

Taxa xeral de nupcialidade

Número de matrimonios por cada mil individuos de 15 ou máis anos.

Taxas específicas de fecundidade

Cociente entre o número de nacementos dunha determinada cohorte de nais e o total de mulleres nese grupo de idade.

Taxas específicas de mortalidade

Cociente entre o número de defuncións de persoas dun determinado grupo de idade e a poboación total nese grupo de idade.

Taxas específicas de nupcialidade

Cociente entre o número de matrimonios dun determinado grupo de idade e a poboación dese grupo de idade.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo