Número de establecementos no sector servizos por cada 1.000 habitantes