Resumo de resultados
Cifras poboacionais de referencia

Resumo de resultados 16/02/2018
Datos correspondentes ao 1 de xaneiro de 2017

Introdución

As Cifras de población, estatística realizada polo Instituto Nacional de Estadística (INE), proporciona unha estimación da poboación residente en España, en cada comunidade autónoma, provincia e illa (nas provincias insulares), desagregada segundo características demográficas básicas, coma o sexo e a idade. Estes datos son empregados como cifras poboacionais de referencia en todas as operacións estatísticas do INE (enquisas, Contabilidade Nacional, indicadores, etc.) e son transmitidas a nivel internacional como datos oficiais de poboación de España a todos os efectos.

A partir da información proporcionada polas Cifras de población, o IGE elabora a desagregación territorial das mesmas, ata o nivel municipal, para o ámbito galego. Preséntanse neste momento os resultados obtidos con data de referencia o 1 de xaneiro de 2017, por sexo e grupos quinquenais de idade, en todos os concellos, e por sexo e idades simples para os sete grandes concellos de Galicia.

Información para Galicia, provincias e comarcas

Galicia rexistrou no 1 de xaneiro de 2017 unha cifra de poboación de 2.710.216 habitantes, o que supón un descenso de 9.886 persoas con respecto ao ano anterior, cifrada en 2.720.102 habitantes. Por provincias, A Coruña e Pontevedra concentran máis do 76% do total da poboación galega.


Poboación de Galicia e as provincias segundo o sexo. Ano 2017
Persoas

Fonte: INE. Cifras de población    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de 2017

Pirámide de poboación de Galicia. Ano 2017
Porcentaxe (%)

Fonte: INE. Cifras de población    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de 2017

Segundo as Cifras poboacionais de referencia, tres comarcas galegas gañaron poboación con respecto ao ano anterior: Santiago, A Coruña e Pontevedra.

Poboación das comarcas galegas que gañaron poboación con respecto ao ano anterior. Anos 2016 e 2017
Persoas

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de cada ano
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen os do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade. De aí, en parte, o incremento da poboación na comarca de Pontevedra ocorrida entre os anos 2016 e 2017.

Evolución da poboación das comarcas de Galicia, 2016-2017
Taxa de variación interanual (%)

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de cada ano
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen os do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade. De aí, en parte, o incremento da poboación na comarca de Pontevedra ocorrida entre os anos 2016 e 2017, así como a diminución na comarca de Tabeirós-Terra de Montes.

Información para os sete grandes concellos de Galicia

Os sete grandes concellos galegos presentan desigual comportamento na súa evolución anual. Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo gañan poboación respecto ao ano anterior, namentres que A Coruña, Ferrol, Lugo e Ourense perden poboación.

Poboación dos sete concellos de Galicia con máis de 50.000 habitantes. Anos 2016 e 2017
Persoas

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de cada ano

Peso dos sete grandes concellos de Galicia (con máis de 50.000 habitantes) na poboación total. Ano 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia    (descarga da táboa)
Nota: a data de referencia dos datos é o 1 de xaneiro de 2017

Definicións e máis información

Definicións

  • Residente: considérase residente a toda persoa física que ten a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de Galicia.

Acceso ás táboas de datos:

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo