Resumo de resultados
Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade. Ano 2015

Resumo de resultados 30/09/2016

Introdución

A Enquisa estrutural a fogares é unha actividade estatística anual dirixida aos fogares galegos co obxecto de obter información sobre as súas características socioeconómicas. Consta de dúas partes: unha primeira de carácter xeral que se repite todos os anos, deseñada para recoller información sobre variables básicas e unha segunda de carácter específico.

O principal obxectivo do módulo de mobilidade é obter información sobre as pautas de mobilidade da poboación galega.

Mobilidade por traballo

Aproximadamente 6 de cada dez ocupados, que en 2015 residían en vivendas familiares principais de Galicia, traballaban no concello onde tiñan fixada a súa residencia mentres que o 33% se desprazaba por motivos laborais a outro concello da comunidade autónoma. Por outra banda, o 4,64% dos ocupados traballaba en varios concellos, por exemplo os comerciais e condutores, e o 1,56% desenvolvía unha actividade económica no propio domicilio.

Dos 937.631 ocupados cuxo centro de traballo se atopaba fóra do domicilio e nun único concello, o 96,84% desprazábase ao lugar de traballo desde a súa vivenda mentres que o 3,16% restante o facía desde outra vivenda na que residía temporalmente.

Ao considerar a vivenda desde a que os ocupados se desprazan ao lugar de traballo en troques da vivenda onde residen habitualmente, a porcentaxe dos ocupados que traballaban no mesmo concello sobe ata o 64,52%.

Ocupados segundo o lugar no que se atopa o centro de traballo. Galicia. Ano 2015
Número de ocupados e porcentaxes

Ocupados segundo onde se atopan a vivenda desde a que se desprazan e o centro de traballo. Galicia. Ano 2015
Número de ocupados e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos ocupados cuxo centro de traballo non se atopa no propio domicilio nin en varios concellos (comercial, condutor...).

Case o 67% dos ocupados utilizaba unicamente transporte privado (coche, moto, ...) para desprazarse ao centro de traballo. No tocante ao transporte público, a porcentaxe dos que facían uso destes medios para moverse ao centro de traballo roldaba o 5% en 2015. Finalmente, o 25,86% dos ocupados ían andando (polo menos 10 minutos) ou en vehículos non motorizados e o 2,17% restante combinaban as tipoloxías anteriores.

Entre os motivos que esgrimían os ocupados galegos para non utilizar o transporte público nos desprazamentos ao lugar de traballo destacaban a falla do servizo ou a escasa frecuencia (para o 64,06% dos ocupados) e a comodidade (para o 49,86%).

Ocupados segundo o medio de transporte utilizado desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo. Galicia. Ano 2015
Porcentaxes

Ocupados segundo os motivos polos que non utilizan o transporte público desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo. Galicia. Ano 2015
Número de ocupados e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos ocupados cuxo centro de traballo non se atopa no propio domicilio nin en varios concellos (comercial, condutor...) e que realizan normalmente unha ou máis viaxes diarias de ida e volta ata o centro de traballo.
"Outro" inclúe "Transporte privado e transporte público", "Transporte privado e non motorizado", "Transporte público e non motorizado" e "Transporte privado, transporte público e non motorizado". O medio de transporte "Andando" utilízase se anda 10 ou máis minutos ou non usa outro medio.

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos ocupados que utilizan só transporte privado (coche, moto...) desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo.
A incidencia calcúlase como a porcentaxe de ocupados que non utilizan o transporte público por ese motivo sobre o total de ocupados que non utilizan o transporte público.

Para o 21,54% dos galegos que traballaban fóra do domicilio e nun único concello, o centro de traballo atopábase a menos dun quilómetro de distancia da vivenda desde a cal se desprazaban para traballar. Para o 33,40% dos ocupados a distancia variaba entre un e cinco quilómetros. No outro extremo o 3,37% desprazábase 50 ou máis quilómetros para chegar ao centro de traballo.

No tocante ao tempo empregado nos desprazamentos, o 56,84% dos traballadores tardaban menos de 15 minutos en chegar desde a vivenda da que se desprazaban ata o centro de traballo, o 32,09% entre 15 e 30 minutos e o 11,07% restante, máis de media hora.

Ocupados segundo a distancia desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo. Galicia. Ano 2015
Número de ocupados e porcentaxes

Ocupados segundo o tempo que tardan desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de traballo. Galicia. Ano 2015
Número de ocupados e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos ocupados cuxo centro de traballo non se atopa no propio domicilio nin en varios concellos (comercial, condutor...) e que realizan normalmente unha ou máis viaxes diarias de ida e volta ata o centro de traballo.

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos ocupados cuxo centro de traballo non se atopa no propio domicilio nin en varios concellos (comercial, condutor...) e que realizan normalmente unha ou máis viaxes diarias de ida e volta ata o centro de traballo.

Mobilidade por estudos

En Galicia, no ano 2015, residían 418.408 estudantes de 5 ou máis anos, dos cales o 74,94% residía e estudaba no mesmo concello, o 23,02% estudaba nun concello da comunidade autónoma distinto ao de residencia e o 2,04% cursaba estudos fóra de Galicia.

Para este ano, o 9,24% dos estudantes non se desprazaba ao centro de estudos desde a súa residencia habitual senón que o facía desde outra vivenda na que residía temporalmente. Tendo en conta esta puntualización, o 82,26% do alumnado galego desprazábase dentro do concello para cursar estudos.

Estudantes segundo o lugar no que se atopa o centro de estudos. Galicia. Ano 2015
Número de estudantes e porcentaxes

Estudantes segundo onde se atopan a vivenda desde a que se desprazan e o centro de estudos. Galicia. Ano 2015
Número de estudantes e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)

Entre os estudantes o uso do transporte público está máis estendido que entre os ocupados. Así, a porcentaxe de estudantes que se desprazaba en transporte público desde a vivenda ao centro de estudos era do 32,45% en 2015. Os que se desprazaban de xeito non motorizado (andando, en bicicleta ...) acadaban o 36,39% e os que se movían en transporte privado o 25,84%.

O 46,33% dos estudantes manifestaba que non utilizaba o transporte público porque non había servizo ao lugar onde se trasladaba ou por mor da escasa frecuencia. Ademais, o 42,11% tamén sinalaba a comodidade como motivo para non facer uso desta tipoloxía de transporte. Cabe destacar, ademais, que tres de cada dez non usaba o transporte público xa que para desprazarse aproveitaba o desprazamento que realizaba outra persoa.

Estudantes segundo o medio de transporte utilizado desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de estudos. Galicia. Ano 2015
Porcentaxes

Estudantes segundo os motivos polos que non utilizan o transporte público desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de estudos. Galicia. Ano 2015
Número de estudantes e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos estudantes que realizan normalmente unha ou máis viaxes diarias de ida e volta ata o centro de estudos.
"Outro" inclúe "Transporte privado e non motorizado", "Transporte público e non motorizado" e "Transporte privado, transporte público e non motorizado".
O medio de transporte "Andando" utilízase se anda 10 ou máis minutos ou non usa outro medio.

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos estudantes que utilizan só transporte privado (coche, moto...) desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de estudos.
A incidencia calcúlase como a porcentaxe de estudantes que non utilizan o transporte público por ese motivo sobre o total de estudantes que non utilizan o transporte público.

Tres de cada dez estudantes tiñan que percorrer unha distancia inferior ao quilómetro para trasladarse desde a vivenda ao centro onde cursaban estudos. Para o 45,48% dos alumnos esta distancia oscilaba entre un e cinco quilómetros mentres que a porcentaxe dos que se desprazaban cinco ou máis quilómetros situábase arredor do 25%.

Algo máis da metade dos estudantes de 5 ou máis anos tardaba entre 5 e 15 minutos en chegar da vivenda desde a que se desprazaba ata o centro de ensino. A porcentaxe dos que empregaban menos de 5 minutos nestes desprazamentos era do 15,08% mentres que o 31,96% necesitaba máis de 15 minutos.

Estudantes segundo a distancia desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de estudos. Galicia. Ano 2015
Número de estudantes e porcentaxes

Estudantes segundo o tempo que tardan desde a vivenda da que se desprazan ata o centro de estudos. Galicia. Ano 2015
Número de estudantes e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos estudantes que realizan normalmente unha ou máis viaxes diarias de ida e volta ata o centro de estudos.

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)
Nota: os datos fan referencia aos estudantes que realizan normalmente unha ou máis viaxes diarias de ida e volta ata o centro de estudos.

Mobilidade por outros motivos

Na seguinte táboa móstrase o principal medio de transporte utilizado pola poboación galega de 16 ou máis anos para desprazarse por motivos distintos dos laborais ou de estudo.

O uso do transporte público é minoritario e oscila entre o 3,90% dos galegos que o utilizaban para acompañar a nenos e maiores ata o 8,36% que o facía para levar a cabo xestións familiares ou persoais.

O transporte privado imponse e situouse como o medio utilizado por máis da metade dos galegos para todos os desprazamentos analizados e acadou o valor máis alto nas visitas a familiares e amigos; sete de cada dez utilizaron o vehículo privado para este fin.

Persoas de 16 ou máis anos segundo o principal medio de transporte que utilizan para diversos motivos. Galicia. Ano 2015
Número de persoas e porcentaxes

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares (descarga da táboa)

Máis información

Acceso ás táboas de datos:

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo