IGE -

Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas


Prezos = Prezos correntes

Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario

Dato = Taxa de variación interanual

Espazo = Galicia


  202120222022/I2022/II2022/III2022/IV2023/I
PIBpm 7,7 8,8 9,7 10,4 8,2 7,1 8,1
Demanda              
Gasto en consumo final 6,2 7,1 9,0 7,5 6,1 5,8 4,3
Gasto dos fogares e ISFLSF 6,8 8,8 11,6 10,6 7,8 5,5 4,5
Gastos das AA.PP. 4,7 2,7 2,8 -0,2 1,6 6,6 4,0
Formación bruta de capital 2,7 5,7 2,3 6,3 8,5 5,7 6,0
Demanda interna (en termos nacionais) (*) 5,5 6,6 7,7 7,1 6,2 5,5 4,4
Exportación de bens e servizos 18,0 21,3 20,0 30,1 25,5 11,1 14,1
Importación de bens e servizos 14,3 18,7 17,3 25,6 23,8 9,4 8,8
Oferta (VEB)              
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 0,7 10,4 4,7 12,9 12,9 11,0 12,1
VEB. Industria 11,4 11,5 9,1 16,4 12,1 8,6 12,1
VEB. Industria manufactureira 9,4 6,6 5,9 11,7 6,4 2,8 8,8
VEB. Construción -0,6 0,1 -3,9 -1,3 1,8 3,8 11,7
VEB. Servizos 7,4 10,0 11,4 10,5 8,9 9,2 7,7
VEB. Comercio, transporte e hostalería 17,1 23,8 32,8 27,1 19,6 17,7 14,2
VEB. Información e comunicacións 1,3 11,9 13,0 14,7 12,0 8,3 0,5
VEB. Actividades financeiras e de seguros 0,5 9,0 6,3 12,3 8,3 9,3 2,6
VEB. Actividades inmobiliarias 0,6 1,5 0,8 1,5 1,7 2,0 2,2
VEB. Actividades profesionais 7,2 2,6 0,6 2,8 2,1 5,0 6,8
VEB. Administración pública, sanidade e educación 3,7 3,6 2,7 1,6 3,3 7,0 4,7
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 10,5 2,8 4,1 1,9 6,5 -1,4 10,5
Impostos netos sobre os produtos 14,4 1,1 10,8 6,9 -1,7 -10,2 0,2
VEB. Servizos non de mercado 4,0 3,3 2,2 0,8 2,9 7,3 4,8
Rendas              
Remuneración dos asalariados (RA) 5,3 3,6 3,9 1,6 3,8 5,2 ..
Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 9,2 15,7 15,1 20,1 14,4 13,5 ..
Impostos netos sobre a produción e as importacións 13,9 1,2 14,4 10,8 -1,6 -16,1 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 e 2022 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación
(..) Dato non dispoñible
26-05-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo