IGE -

Cuentas de las sociedades mercantiles por actividad económica y provincia


Unidad: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)


  Galicia
2021
A) ACTIVO NON CORRENTE
Total das actividades 93.716.823
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.377.871,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.357.882,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.781.866,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 157.537,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.214.811,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 669.535,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.024.080,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 291.011,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.511.866,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 229.271,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 2.980.798,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 4.763.835,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 24.811.066,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 6.213.259,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.259.264,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.281.450,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.681.667,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 21.097.874,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.852.979,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 908.671,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.250.223,5
Inmobilizado intanxible
Total das actividades 4.899.741
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 136.175,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 78.115,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 120.451,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 5.164,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 19.613,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 43.159,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 13.212,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 22.032,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 73.092,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.755,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 140.866,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 354.169,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 555.391,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.187.113,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 25.318,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 443.585,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 76.309,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 237.710,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 56.789,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 44.844,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 257.869,7
Inmobilizado material
Total das actividades 23.584.068
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 733.601,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 718.494,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.956.709,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 88.336,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 879.943,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 493.773,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 709.479,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 190.667,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.305.485,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 171.035,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 2.392.801,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.278.393,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.636.765,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.923.717,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 948.898,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 572.376,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.854.009,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 483.152,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 350.036,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 555.590,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 340.799,8
Investimentos inmobiliarios
Total das actividades 8.372.266
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 23.942,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 13.404,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 40.087,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.410,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 11.258,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.443,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 16.273,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.572,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.089,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 5.750,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 13.976,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 648.282,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 806.527,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 316.311,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 75.800,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 12.864,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.706.778,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 278.546,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 293.453,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 76.770,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 19.722,6
Investimentos a longo prazo
Total das actividades 54.187.179
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 452.673,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 481.369,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 600.893,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 35.662,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 280.170,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 109.379,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 265.918,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 58.501,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 963.832,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 35.283,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 332.707,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.287.305,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 18.400.590,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 578.856,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 169.245,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 155.435,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.370.858,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 19.744.754,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.077.502,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 210.554,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 575.684,5
Activos por imposto diferido
Total das actividades 2.155.659
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 31.418,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 66.384,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 62.248,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 25.964,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 23.476,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 14.071,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 19.128,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.606,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 135.691,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.431,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 96.357,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 192.753,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 376.873,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 76.099,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 39.923,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 57.894,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 658.590,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 115.693,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 75.197,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 19.725,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 43.127,5
Débedas comerciais non correntes
Total das actividades 517.908
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 60,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 114,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.475,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 0,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 349,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.707,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 68,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 630,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 31.674,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 14,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.089,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.931,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 34.917,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 131.159,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 78,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 39.294,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 15.121,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 238.015,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 0,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.185,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 13.019,4
B) ACTIVO CORRENTE
Total das actividades 59.617.511
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.074.564,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 986.299,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 3.720.738,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 436.669,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.242.112,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.008.345,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.627.250,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 585.116,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 3.683.515,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 586.411,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.532.012,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 8.132.606,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 23.262.590,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.371.368,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 526.520,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 720.905,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 2.515.048,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.016.492,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.335.007,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 647.472,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 606.463,1
Existencias
Total das actividades 15.499.921
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 278.120,0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 285.045,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.314.960,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 170.445,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 359.698,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 309.787,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 521.437,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 214.914,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 594.694,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 126.387,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 61.963,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.416.991,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 6.648.178,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 53.283,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 80.311,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 55.242,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 800.924,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 100.768,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 40.410,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 24.149,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 42.208,4
Debedores comerciais e outras contas a cobrar
Total das actividades 17.291.840
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 308.888,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 388.917,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.656.305,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 98.249,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 447.224,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 358.646,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 734.044,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 228.859,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.644.625,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 234.123,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 495.098,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.139.167,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 5.298.125,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.076.803,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 92.686,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 319.474,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 232.511,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 917.163,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 275.042,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 235.897,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 109.985,1
Investimentos a corto prazo
Total das actividades 9.763.950
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 138.314,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 194.598,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 233.182,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 117.588,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 49.667,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 185.505,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 123.332,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 19.027,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 454.074,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 59.316,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 528.531,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 890.709,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.565.403,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 465.504,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 107.438,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 108.745,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 368.980,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.156.720,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 634.171,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 165.335,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 197.804,8
Efectivo e activos equivalentes
Total das actividades 16.826.863
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 341.403,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 114.508,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 477.375,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 49.898,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 377.021,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 146.724,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 244.471,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 120.615,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 985.801,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 164.649,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 440.212,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.662.496,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 7.692.286,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 761.759,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 243.271,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 230.368,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.092.455,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 830.979,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 377.261,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 219.249,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 254.052,6
Outros activos líquidos
Total das actividades 234.937
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 7.838,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3.230,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 38.914,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 487,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 8.500,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 7.682,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.965,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.699,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 4.319,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.934,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 6.206,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 23.241,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 58.598,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 14.018,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 2.812,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 7.075,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 20.176,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 10.860,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 8.121,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.840,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 2.412,1
TOTAL ACTIVO (A+B)
Total das actividades 153.334.334
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.452.435,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.344.182,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 6.502.605,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 594.207,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.456.924,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.677.880,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.651.331,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 876.128,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 6.195.381,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 815.682,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.512.811,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.896.441,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 48.073.656,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 8.584.627,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.785.785,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.002.355,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 16.196.716,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 24.114.366,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 5.187.987,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.556.143,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.856.686,6
A) Patrimonio neto
Total das actividades 93.318.782
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.342.011,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.142.215,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.703.472,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 209.170,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.163.435,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 869.679,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.302.351,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 385.851,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.257.861,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 403.076,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.792.085,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 5.802.285,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 30.380.996,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 3.506.561,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 754.302,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 678.131,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.417.595,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 19.652.218,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4.110.381,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 679.837,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 765.262,8
A-1) Fondos propios
Total das actividades 92.105.847
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.297.829,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.129.689,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.586.821,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 206.109,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.130.239,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 845.084,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.285.806,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 379.903,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.222.577,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 398.169,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.696.927,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 5.788.041,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 30.279.564,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 3.096.264,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 725.791,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 635.006,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.389.782,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 19.508.444,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4.095.680,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 667.023,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 741.094,1
I Capital
Total das actividades 16.215.097
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 348.644,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 283.622,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 601.080,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 37.638,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 172.390,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 113.533,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 171.404,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 73.196,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 429.288,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 47.833,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 464.230,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.269.196,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.004.548,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.087.746,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 481.917,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 151.271,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 3.802.628,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.042.378,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.279.997,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 172.453,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 180.094,6
II-IX, A-2, A-3 Outros fondos
Total das actividades 77.103.688
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 993.367,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 858.593,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.102.391,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 171.531,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 991.044,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 756.146,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.130.947,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 312.654,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.828.572,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 355.243,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.327.854,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.533.089,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 28.376.450,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.418.814,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 272.385,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 526.859,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 9.614.967,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 17.609.840,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.830.384,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 507.384,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 585.168,1
B) PASIVO NON CORRENTE
Total das actividades 21.652.109
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 487.267,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 471.541,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.031.893,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 144.295,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 489.135,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 280.798,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 412.930,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 148.349,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 771.475,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 116.931,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.645.168,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.706.313,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.119.673,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.642.268,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 531.952,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 756.283,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.713.943,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.687.093,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 488.037,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 304.546,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 702.210,4
I Provisións a longo prazo
Total das actividades 1.360.518
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.417,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 35.229,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 16.149,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 467,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.910,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.662,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.696,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 189,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 434.492,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 411,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 152.342,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 69.465,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 196.673,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 92.541,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.152,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 9.021,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 20.309,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 289.096,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 12.408,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.482,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 11.397,6
II Débedas a longo prazo
Total das actividades 13.404.622
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 396.632,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 263.345,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 726.268,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 128.875,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 394.387,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 245.415,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 311.569,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 100.514,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 218.399,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 108.113,2
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 519.522,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.762.731,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.940.411,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.969.160,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 453.762,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 152.083,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.276.207,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.275.213,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 349.107,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 235.718,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 577.184,1
III Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo
Total das actividades 5.357.833
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 69.511,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 120.330,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 210.003,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 12.094,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 74.445,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 21.327,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 82.506,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 42.775,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 49.196,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 6.144,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 838.099,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 810.177,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 293.871,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 427.331,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 62.764,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 542.117,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 345.706,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.079.184,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 116.382,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 59.535,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 94.327,6
IV Pasivos por imposto diferido
Total das actividades 750.057
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 16.076,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 50.155,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 63.553,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.839,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 17.388,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 10.093,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 13.158,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 4.870,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.760,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2.158,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 81.563,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 46.933,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 112.491,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 148.009,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 8.706,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 48.626,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 37.496,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 43.115,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 8.870,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 6.576,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 13.612,9
V - VII Outros pasivos a longo prazo
Total das actividades 779.079
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.630,0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.481,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 15.918,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 18,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 300,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 0,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 55.627,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 104,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 53.641,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 17.005,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 576.224,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 5.224,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.567,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 4.434,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 34.222,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 482,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.269,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 234,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 5.688,2
C) PASIVO CORRENTE
Total das actividades 38.363.439
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 623.156,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 730.425,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.767.239,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 240.741,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 804.354,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 527.402,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 936.049,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 341.927,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 3.166.044,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 295.674,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.075.557,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 4.387.842,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 14.572.985,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.435.797,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 499.529,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 567.941,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.065.176,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.775.052,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 589.567,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 571.758,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 389.213,4
I Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda
Total das actividades 1.262
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 326,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 0,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 0,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 0,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 0,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 0,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 0,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 0,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 0,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 0,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 106,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 358,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 0,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 0,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 0,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 0,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 470,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 0,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 0,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 0,3
II Provisións a curto prazo
Total das actividades 488.602
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.915,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 59.334,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 14.869,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 506,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 16.959,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 12.963,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.078,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.936,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 135.210,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.039,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 62.715,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 53.595,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 63.074,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 17.847,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 561,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.371,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 6.330,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 26.056,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.554,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.296,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.383,0
III Débedas a curto prazo
Total das actividades 8.558.003
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 210.197,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 165.163,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 976.410,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 40.814,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 207.544,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 125.597,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 240.525,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 69.275,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 109.296,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 86.734,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 360.210,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.107.977,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.347.722,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 774.947,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 212.387,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 147.516,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 481.356,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 393.507,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 222.332,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 109.263,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 169.222,9
IV Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo
Total das actividades 6.422.371
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 78.225,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 95.424,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 207.046,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 11.122,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 104.619,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 50.512,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 44.613,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.097,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 214.826,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 7.475,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 286.555,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 658.060,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.385.732,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 689.503,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 66.587,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 90.850,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 312.280,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 693.976,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 157.615,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 199.252,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 51.991,7
V Acredores comerciais e outras contas a pagar
Total das actividades 22.406.744
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 332.085,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 410.222,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.546.826,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 188.232,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 473.121,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 300.555,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 645.264,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 253.288,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.654.703,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 191.668,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 361.881,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.555.900,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 9.541.601,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 948.639,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 217.196,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 296.939,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 254.951,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 642.674,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 207.049,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 224.126,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 159.816,6
VI - VII Outros pasivos a curto prazo
Total das actividades 486.458
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 407,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 280,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 22.086,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 66,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.109,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 37.773,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 566,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 328,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 52.007,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.756,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.194,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.201,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 234.496,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 4.860,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 2.797,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 30.263,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 10.259,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 18.367,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.015,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 36.819,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 6.798,9
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
Total das actividades 153.334.334
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.452.435,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.344.182,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 6.502.605,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 594.207,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.456.924,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.677.880,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.651.331,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 876.128,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 6.195.381,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 815.682,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.512.811,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.896.441,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 48.073.656,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 8.584.627,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.785.785,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.002.355,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 16.196.716,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 24.114.366,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 5.187.987,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.556.143,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.856.686,6
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
Total das actividades  
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)  
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)  
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)  
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)  
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)  
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)  
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)  
Material de transporte (CNAE 29, 30)  
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)  
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)  
Construción (CNAE 41, 42, 43)  
Comercio (CNAE 45, 46, 47)  
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)  
Hostalería (CNAE 55, 56)  
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)  
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)  
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)  
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)  
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)  
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)  
1 Importe neto da cifra de negocios
Total das actividades 110.241.267
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.579.249,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.394.892,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 8.653.235,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.510.465,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.146.374,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.495.500,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.133.238,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 906.421,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.600.865,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 849.068,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.639.940,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 6.565.075,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 50.489.364,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 5.886.194,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.040.753,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.318.819,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 954.741,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.901.649,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.201.720,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.280.961,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 692.736,6
2 Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación
Total das actividades 140.573
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 9.606,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -19.113,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 36.048,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 29.981,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 23.778,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 36.834,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 34.845,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.763,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) -24.627,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 4.489,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -908,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) -11.255,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.836,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 144,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.287,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 7.616,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -38.800,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 25.465,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.722,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 483,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.375,2
3 Traballos realizados pola empresa para o seu activo
Total das actividades 316.777
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 4.756,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 26.823,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 10.408,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 181,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 5.449,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 7.877,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.401,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.309,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 19.508,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.437,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 9.751,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 14.958,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 27.267,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.046,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 805,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 34.511,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.516,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 125.077,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.276,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.009,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 400,4
4 Aprovisionamentos
Total das actividades -70.999.082
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -780.413,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -623.515,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -6.348.302,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.300.374,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -1.225.139,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -967.941,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -1.944.930,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -566.981,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) -11.567.073,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -375.230,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -522.446,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) -3.907.702,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -37.007.048,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -1.553.977,1
Hostalería (CNAE 55, 56) -405.276,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -499.092,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -99.950,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -590.751,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -263.092,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -290.751,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -159.091,0
5 Outros ingresos de explotación
Total das actividades 2.061.599
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 40.089,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 17.020,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 35.060,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 5.431,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 24.597,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 13.019,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 18.290,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 6.786,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 229.653,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 6.077,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 20.127,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 152.547,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 913.986,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 94.749,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 71.553,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 37.289,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 130.736,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 67.002,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 41.737,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 93.926,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 41.915,9
6 Gastos de persoal
Total das actividades -14.248.963
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -338.198,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -274.817,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -781.968,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -155.119,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -335.180,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -187.309,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -533.912,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -188.118,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) -952.213,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -287.699,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -104.287,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) -1.494.303,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -4.077.480,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -1.229.524,5
Hostalería (CNAE 55, 56) -339.712,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -448.890,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -85.715,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -922.039,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -594.425,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -669.263,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -248.784,5
7 Outros gastos de explotación
Total das actividades -16.430.558
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -351.100,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -422.442,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -1.063.144,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -56.818,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -464.183,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -226.925,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -406.060,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -98.949,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) -652.047,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -118.052,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -405.826,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) -898.132,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -6.544.264,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -2.587.027,0
Hostalería (CNAE 55, 56) -248.248,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -261.808,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -198.795,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -733.931,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -174.693,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -280.921,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -237.183,5
8 Amortización do inmobilizado
Total das actividades -3.030.529
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -96.963,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -82.099,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -230.128,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -8.166,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -82.785,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -52.053,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -72.712,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -19.269,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) -398.248,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -18.850,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -186.491,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) -105.853,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -595.312,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -347.125,0
Hostalería (CNAE 55, 56) -54.414,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -230.530,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -133.908,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -152.836,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -47.969,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -46.517,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -68.291,6
9-13 Outros resultados de explotación
Total das actividades 410.631
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 39.700,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 48.136,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 79.620,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.995,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 9.938,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.035,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.462,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.103,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 11.900,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 3.316,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 25.920,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 28.115,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 39.337,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 35.857,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.611,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -42.642,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 108.206,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -16.173,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -2.692,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.428,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 19.452,6
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Total das actividades 8.461.715
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 106.726,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 64.883,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 390.828,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 27.577,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 102.850,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 124.037,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 239.623,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 63.065,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 267.718,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 64.555,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 475.779,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 343.450,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.247.684,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 300.339,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 74.359,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -84.726,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 650.030,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.703.462,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 164.583,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 92.356,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 42.529,9
14 Ingresos financeiros
Total das actividades 630.801
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 20.195,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 8.299,8
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 14.355,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 661,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 5.000,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.923,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.294,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.707,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.830,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 868,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 20.894,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 52.778,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 181.950,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 22.355,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 5.129,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 4.825,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 34.176,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 199.399,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 29.146,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 4.066,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 3.943,3
15 Gastos financeiros
Total das actividades -749.298
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -14.952,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -15.884,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -33.555,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -2.572,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -17.017,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -11.121,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -13.677,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -5.611,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) -33.974,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -4.519,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -54.589,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) -93.638,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -136.282,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -61.269,1
Hostalería (CNAE 55, 56) -13.508,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -41.523,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -30.318,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -96.074,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -17.399,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -15.339,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -36.467,3
16-18 Outros resultados financeiros
Total das actividades 566.912
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -1.486,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -2.481,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -8.805,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 170,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 43.516,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.516,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -635,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 411,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 509.001,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.014,2
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -18.863,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) -5.959,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -19.086,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -2.603,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 311,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 12.208,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -2.294,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 59.945,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -8.758,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.550,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 3.239,9
B) RESULTADO FINANCEIRO
Total das actividades 448.416
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 3.756,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -10.065,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -28.005,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.741,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 31.499,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -1.681,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -11.018,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -3.493,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 488.856,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -2.637,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -52.558,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) -46.819,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 26.581,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -41.516,6
Hostalería (CNAE 55, 56) -8.068,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -24.489,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.563,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 163.271,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.989,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -8.722,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -29.284,1
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Total das actividades 8.910.131
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 110.483,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 54.818,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 362.823,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 25.836,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 134.350,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 122.356,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 228.605,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 59.571,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 756.574,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 61.918,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 423.220,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 296.630,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.274.265,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 258.822,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 66.291,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -109.215,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 651.593,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.866.734,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 167.572,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 83.633,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 13.245,8
19 Impostos sobre beneficios
Total das actividades -1.149.567
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -24.640,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -19.500,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -85.207,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -7.670,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -22.721,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -23.237,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -51.377,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -12.476,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) -54.528,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -16.097,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -91.549,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) -86.510,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -426.753,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -53.071,4
Hostalería (CNAE 55, 56) -16.050,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 238,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -37.382,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -87.979,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -9.938,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -19.857,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -3.253,9
D) RESULTADO DO EXERCICIO
Total das actividades 7.760.564
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 85.842,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 35.317,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 277.615,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 18.166,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 111.628,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 99.118,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 177.227,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 47.095,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 702.045,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 45.820,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 331.671,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 210.120,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.847.512,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 205.751,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 50.240,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -108.977,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 614.211,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.778.754,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 157.633,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 63.776,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 9.992,0
AGREGADOS CONTABLES
Total das actividades  
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)  
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)  
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)  
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)  
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)  
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)  
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)  
Material de transporte (CNAE 29, 30)  
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)  
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)  
Construción (CNAE 41, 42, 43)  
Comercio (CNAE 45, 46, 47)  
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)  
Hostalería (CNAE 55, 56)  
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)  
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)  
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)  
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)  
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)  
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)  
Valor agregado
Total das actividades 26.938.921
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 560.597,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 427.619,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.408.475,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 191.694,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 569.332,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 372.839,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 848.907,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 272.571,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.141.010,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 372.988,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 768.590,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.990.426,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 8.083.341,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.896.741,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 473.926,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 611.728,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 901.536,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.037.684,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 827.366,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 814.753,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 366.789,2
EBIT
Total das actividades 8.461.715
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 106.726,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 64.883,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 390.828,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 27.577,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 102.850,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 124.037,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 239.623,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 63.065,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 267.718,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 64.555,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 475.779,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 343.450,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.247.684,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 300.339,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 74.359,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -84.726,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 650.030,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.703.462,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 164.583,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 92.356,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 42.529,9
EBITDA
Total das actividades 11.492.244
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 203.690,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 146.982,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 620.957,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 35.743,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 185.635,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 176.090,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 312.335,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 82.335,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 665.966,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 83.406,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 662.271,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 449.303,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.842.997,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 647.464,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 128.774,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 145.803,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 783.938,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.856.299,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 212.552,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 138.873,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 110.821,6
Cash flow
Total das actividades 10.791.093
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 182.806,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 117.417,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 507.744,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 26.332,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 194.413,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 151.171,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 249.939,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 66.365,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.100.293,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 64.671,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 518.163,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 315.973,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.442.824,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 552.876,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 104.655,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 121.552,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 748.119,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.931.591,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 205.603,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 110.293,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 78.283,6
RATIOS
Total das actividades  
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)  
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)  
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)  
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)  
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)  
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)  
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)  
Material de transporte (CNAE 29, 30)  
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)  
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)  
Construción (CNAE 41, 42, 43)  
Comercio (CNAE 45, 46, 47)  
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)  
Hostalería (CNAE 55, 56)  
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)  
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)  
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)  
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)  
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)  
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)  
Ratio de liquidez xeral
Total das actividades 155,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 172,439
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 135,031
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 134,457
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 181,385
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 154,424
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 191,191
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 173,842
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 171,123
Material de transporte (CNAE 29, 30) 116,344
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 198,330
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 142,439
Construción (CNAE 41, 42, 43) 185,344
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 159,628
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 97,355
Hostalería (CNAE 55, 56) 105,403
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 126,933
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 236,116
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 169,938
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 226,439
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 113,242
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 155,818
Ratio de liquidez inmediata
Total das actividades 115,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 127,808
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 96,006
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 86,938
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 110,585
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 109,705
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 132,453
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 118,136
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 108,269
Material de transporte (CNAE 29, 30) 97,561
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 155,585
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 136,678
Construción (CNAE 41, 42, 43) 107,470
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 114,008
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 95,167
Hostalería (CNAE 55, 56) 89,326
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 117,206
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 160,924
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 164,261
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 219,584
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 109,018
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 144,973
Ratio de tesourería
Total das actividades 69,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 78,240
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 42,761
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 27,084
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 69,774
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 54,104
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 64,450
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 39,717
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 41,337
Material de transporte (CNAE 29, 30) 45,615
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 76,402
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 90,646
Construción (CNAE 41, 42, 43) 58,718
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 77,652
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 50,960
Hostalería (CNAE 55, 56) 70,771
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 60,955
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 139,095
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 112,592
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 172,933
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 67,760
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 116,715
Ratio de solvencia
Total das actividades 2,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2,209
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1,950
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1,712
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1,543
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1,899
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2,076
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1,965
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1,787
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1,573
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1,977
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1,659
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1,818
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2,717
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1,691
Hostalería (CNAE 55, 56) 1,731
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1,512
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5,828
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5,404
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4,814
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1,776
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1,701
Período medio de cobro (días)
Total das actividades 55,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 68,670
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 99,163
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 68,629
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 23,333
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 74,161
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 85,589
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 83,850
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 90,220
Material de transporte (CNAE 29, 30) 42,809
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 98,562
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 107,366
Construción (CNAE 41, 42, 43) 114,639
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 37,105
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 64,814
Hostalería (CNAE 55, 56) 29,998
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 84,809
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 77,113
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 83,197
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 79,629
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 61,767
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 53,896

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota:  Por problemas de codificación, algúns rexistros non se puderon asignar a unha provincia concreta.
08-09-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo