IGE -

Personas con y sin discapacidad según la relación con la actividad económica y el sexo. Ano 2022


Unidad: Miles de persoas

Persoas con e sen discapacidade = Persoas con discapacidade

Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Total 131,4 74,8 56,6
Poboación activa 39,3 20,6 18,7
Poboación ocupada 31,2 16,3 14,9
Poboación parada 8,1 4,3 3,9
Poboación inactiva 92,1 54,2 37,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: O ámbito poboacional da enquisa está formado polas persoas de 16 a 64 anos con discapacidade que residen en vivendas familiares principais.
Considéranse persoas con discapacidade as persoas cun grado de discapacidade superior ou igual ao 33%, os pensionistas da Seguridade Social que teñen recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta o grade invalidez, e os pensionistas de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
Os resultados cuxo valor sexa inferior a 5,0 deben tomarse con precaución xa que poden estar afectados por altos erros de mostraxe.
23-02-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo