IGE -

Descarga de series

Seleccione un grupo:
Poboación
 Movemento natural da poboación
    Defuncións
    Matrimonios
    Nacementos
Benestar
 Confianza do consumidor
Traballo
 Enquisa de poboación activa. Base poboacional 2001
 Enquisa de poboación activa. Base poboacional 2011
 Enquisa de poboación activa. Base poboacional 2021
 Enquisa de poboación activa. Metodoloxía 2002. Series homoxéneas (1976-2001)
 Enquisa trimestral de custos laborais. Base 2000. CNAE 93. Datos ata o cuarto trimestre de 2008
 Enquisa trimestral de custos laborais. Base 2008. CNAE 2009
 Afiliacións á Seguridade Social
 Convenios colectivos de traballo
 Movemento laboral rexistrado. Antiga xestión
 Movemento laboral rexistrado. Xestión SISPE. Dende maio de 2005
 Renda salarial
Sector agrario
 Estatisca mensual de inscricións de maquinaria agrícola
Industria e enerxía
 Produción e consumo de cemento
 Opinións empresariais (antiga metodoloxía)
 Opinións empresariais (Cnae 2009)
 Opinións empresariais (Cnae 93)
 Consumos de gasolinas, gasóleos e fuelóleos
    Gasóleos
    Gasolina
    Outros combustibles
    Total combustibles
 Generación de enerxía eléctrica
 Índice da cifra de negocios na industria (ICN)
 Índice de entrada de pedidos na industria (IEP)
 Índices de produción industrial
 Construción naval
 Produción e consumo de enerxía eléctrica
 Produción de vehículos automóbiles (mensual)
 Produción de vehículos automóbiles (trimestral)
    Exportación
    Mercado nacional
    Total
Construción
 Accesibilidade á vivenda
 Compravenda de vivendas
 Construción de vivendas
    Iniciadas
    Terminadas
 Edificación de nova planta
 Licitación oficial (Ministerio de Fomento). Galicia
 Licitación oficial (SEOPAN)
 Visados de dirección de obra dos Colexios de Arquitectos Técnicos (Obras en edificación)
Servizos de mercado. Xeral
 Indicadores de actividade no sector servizos. Base 2010
 Indicadores de actividade no sector servizos. Base 2015
 Indicadores de actividade no sector servizos. Base 2021
Servizos de mercado. Comercio
 Índice de comercio polo miúdo (CNAE-93). Base 2005
 Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2005
 Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2010
 Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2015
 Índice de comercio polo miúdo (CNAE 2009). Base 2021
 Índice de comercio polo miúdo. Base 1998
Servizos de mercado. Transporte
Servizos de mercado. Movemento turístico
 Ocupación nos establecementos hoteleiros (antiga metodoloxía)
 Ocupación nos establecementos de turismo rural (antiga metodoloxía)
 Ocupación nos establecementos hoteleiros (nova metodoloxía)
 Ocupación nos establecementos de turismo rural (nova metodoloxía)
Servizos de mercado. Servizos financeiros
 Créditos do sistema bancario
 Debedores concursados
 Depósitos do sistema bancario. Outros sectores residentes
 Hipotecas
Administración pública
 Recadación tributaria do Estado en Galicia
 Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma
 Deuda pública sobre o PIB
Prezos e índices de prezos
 IPC base 2001. Grupos e subgrupos
 IPC base 2001. Rúbricas
 IPC base 2001. Grupos especiais
    Índice xeral
    Alimentos
    Bens industriais
    Servizos
 IPC base 1992
 IPC base 1992. Grupos especiais
 IPC base 2006. Grupos e subgrupos
 IPC base 2006. Grupos especiais
    Índice xeral
    Alimentos
    Bens industriais
    Servizos
 IPC base 2006. Rúbricas
 IPC base 2011. Grupos e subgrupos
 IPC base 2011. Grupos especiais
    Índice xeral
    Alimentos
    Bens industriais
    Servizos
 IPC base 2011. Rúbricas
 IPC base 2016. Grupos e subgrupos
 IPC base 2021. Grupos e subgrupos
 IPC base 2016. Grupos especiais
    Índice xeral
    Alimentos
    Bens industriais
    Servizos
 IPC base 2021. Grupos especiais
    Índice xeral
    Alimentos
    Bens industriais
    Servizos
 IPC base 2016. Rúbricas
 IPC base 2021. Rúbricas
 Prezo da vivenda. Base 2005
 Índices de prezos industriais
 Índice de prezos da vivenda
 Prezos do leite e do gando
Sector exterior
Sistema de contas
 Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 1986
 Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 2005. Oferta
 Contabilidade trimestral de Galicia. Base 2005. Demanda
 Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 2005. Emprego
 Contabilidade Trimestral de Galicia. Base 2005. Rendas
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Demanda
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Emprego
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Oferta
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2008. Rendas
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Demanda
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Emprego
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Oferta
 Contabilidade trimestral Galicia. Base 2010. Rendas
 Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Demanda
 Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Emprego
 Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Oferta
 Contabilidade trimestral Galicia. Revisión Estatística 2019. Rendas
Actividade empresarial
 Indicadores de confianza empresarial. Base 1º trimestre 2013
 Sociedades mercantís
Formato de descarga:    csv  json
URL de descarga:  

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo