Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Xeografía. Movementos migratorios
Exercicios


 1. Na seguinte ligazón podes consultar os últimos datos sobre emigracións internas en Galicia; é dicir, o total de emigracións con orixe e destino en Galicia. Nas filas móstrase a provincia destino da emigración e nas columnas a provincia orixe da emigración. Responde as seguintes cuestións:

  • ¿Cal é a provincia que recibe un maior número de galegos chegados doutro concello distinto?
  • ¿De que provincia veñen na súa maior parte? ¿Paréceche lóxico?
  • ¿Que porcentaxe de residentes na Coruña vanse vivir a outro municipio distinto da provincia da Coruña?
  • ¿E de residentes en Lugo? ¿Parécenche similares estas porcentaxes?.
  • ¿Que porcentaxe de residentes en Ourense emigraron neste ano á provincia de Pontevedra?

 2. Para consultar o número de emigrantes galegos que se foron de Galicia para outra comunidade autónoma podes pinchar aquí. Para o último ano dispoñible acha cal é a comunidade autónoma a que máis galegos residentes na Coruña emigraron nese ano. ¿Que porcentaxe de coruñeses fóronse vivir a esa comunidade?. Fai o mesmo para Lugo, Ourense e Pontevedra e compara os resultados.

 3. Para cada unha das provincias galegas, calcula a porcentaxe de emigrantes que deciden irse ao estranxeiro sobre o total de emigrantes desa provincia. Os datos necesarios para facer este exercicio están na seguinte ligazón.

 4. Premendo na seguinte ligazón podes obter o número de inmigrantes procedentes do estranxeiro que recibiron as provincias galegas dende o ano 1992 ata o último ano dispoñible.

  • ¿Cal foi a provincia que experimentou un maior crecemento na entrada de inmigrantes procedentes do estranxeiro?. Calcúlao en termos absolutos e relativos.
  • Premendo nos seguintes enlaces podes consultar o número de inmigrantes procedentes do estranxeiro que chegaron a cada unha das provincias segundo a súa nacionalidade (española ou estranxeira): A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Calcula cal foi o incremento en (termos porcentuais) do número de inmigrantes procedentes do estranxeiro e de nacionalidade estranxeira que chegaron a cada provincia galega. Comenta os resultados e compara os resultados cos da pregunta anterior.

 5. Nas seguintes ligazóns dispós do número de inmigrantes e de emigrantes para cada concello de Galicia no último ano dispoñible: inmigrantes, emigrantes
  Calcula, para cada concello:

  • O saldo migratorio para o último ano dispoñible. ¿Cales son os dez municipios con maior saldo migratorio?
  • O saldo migratorio interno (migracións con orixe e destino en Galicia). ¿Cales son os dez municipios con maior saldo migratorio interno?
  • O saldo migratorio externo. ¿Cales son os dez municipios con maior saldo migratorio externo?

 6. Na seguinte táboa móstranse os inmigrantes procedentes do estranxeiro que reciben os municipios galegos dende o ano 1992.

  • ¿Que municipios reciben maior número de inmigrantes procedentes do estranxeiro? ¿Sorpréndeche o resultado?
  • Representa nun mapa os datos anteriores. Se tes dúbidas de como facelo consulta o apartado de representacións gráficas
  • Estuda a evolución do número de inmigrantes que chegaron ao teu concello nos últimos 10 anos.