IGE. Portal educativo
ver o mapa do portal
VÍDEO DE PRESENTACIÓN
ECONOMÍA
ESTATÍSTICA XEOGRAFÍA
O IGE dispón dunha versión do popular xogo do Trivial onde deberás responder a preguntas sobre poboación, sociedade, economía, ... referidas á Comunidade Autónoma de Galicia.