Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Economía. Prezos e inflación
Exercicios


 1. Cos datos que atoparás do IPC na seguinte ligazón calcula:

  IPC para Galicia e España.

  • As taxas de variación interanual para Galicia e España.
  • As taxas de variación mensual de Galicia e España.
  • Represéntaas nun gráfico de liñas (se necesitas axuda bota un vistazo ao apartado de Representacións gráficas).
  • Comenta a súa evolución, ¿que podes comentar da inflación galega e española nos últimos anos?

 2. Nas seguintes ligazóns tes información sobre o comportamento dos prezos nos últimos meses: Variacións mensuais, interanuais e do que vai de ano do IPC galego e español.
  Variacións mensuais, interanuais do IPC por grupos.

  • ¿Cal foi a inflación ao final do ano anterior ao que ti estás neste momento?
  • ¿Que é e cal foi a taxa interanual nese mesmo momento?
  • ¿Que tipo de produtos tiveron unha subida máis representativa no último mes dispoñible?, ¿e cales unha baixada?
  • ¿Cal é a porcentaxe de subida dos prezos en alimentación no último mes dispoñible?
  • ¿A subida dos prezos de fai dous anos foi maior, menor ou igual que a do ano pasado?

 3. A continuación tes dous ligazóns onde encontrarás o IPC de Galicia e España nos últimos 36 meses. Calcula: IPC por grupos COICOP para Galicia
  IPC por grupos COICOP para España
  • As medias anuais para aqueles anos dos que teñas información para todos os meses.
  • ¿Que grupo de produtos tivo as maiores variacións no período para o cal tes as medias anuais?
  • ¿Qué ocorre con España?, ¿obtés as mesmas conclusións?

 4. O propietario dunha vivenda tena alugada por 500 euros o mes. Este mes ten actualizar o importe do aluguer segundo a variación interanual do IPC correspondente ao último mes dispoñible. ¿Cal vai a ser o novo importe? Podes consultar a variación interanual do IPC na seguinte ligazón.