Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Economía. Prezos e inflación
Actividade 1: Elabora a túa propia nota de prensa do IPC

FICHA DA ACTIVIDADE

Obxectivos:

  • Coñecer a evolución dos prezos en Galicia e no resto de comunidades autónomas
  • Interpretar taxas de variación interanuais, mensuais e no que vai de ano
  • Interpretar gráficos

Palabras clave:

  • Índice de prezos de consumo (IPC): é un indicador que determina o Nivel Xeral de Prezos do conxunto de bens e servizos adquiridos polos consumidores nunha economía.
  • IPC subxacente: índice xeral sen alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos.

Coñecementos previos necesarios:

Cuestións a resolver:

Coa información que se facilitan nos enlaces e seguindo a actividade deberás poder elaborar a túa propia nota de prensa do IPC. Nesta nota de prensa deberá figurar:

  1. Gráfica coa evolución das taxas de variación interanuais do IPC e do IPC subxacente para Galicia.
  2. Táboa coas variacións (interanuais e con respecto a o mes anterior) do IPC por grupos de bens e servizos de consumo.
  3. Listado dos produtos que máis incrementaron e que máis baixaron de prezo no último mes.

Descarga de datos

Descarga da ficha en pdf

Elaboración dunha nota de prensa

Taxas de variación interanuais do IPC. Galicia e España
Porcentaxes

Fonte: INE. Índice de prezos de consumo

Taxas de variación interanuais do IPC subxacente. Galicia e España
Porcentaxes

Fonte: INE. Índice de prezos de consumo

Variacións porcentuais do IPC (xeral) para Galicia e España en decembro de 2020

Variacións porcentuais do IPC por grupos en decembro de 2020. Galicia

Variacións porcentuais do IPC por rúbricas en decembro de 2020. Galicia

Redacción da nota de prensa

Nota de prensa

O IPC baixa un 0,4% interanual no mes de decembro de 2020

O IPC correspondente ao mes de decembro de 2020 en Galicia aumentou un 0,2%, con respecto ao mes anterior, a mesma porcentaxe que no conxunto do Estado. A variación dos prezos con respecto a decembro de 2019 foi negativa, do 0,4%, unha décima menos que no conxunto do Estado, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística.

En termos de taxa interanual son os grupos de "Transporte" (-4,5%) e "Comunicacións" (-4,1%) os que experimentaron unha maior diminución de prezos en Galicia. Pola contra, os grupos "Alimentación e bebidas non alcohólicas" (1,8%) e "Restaurantes e hoteis" (1,4%) experimentaron os maiores crecementos interanuais.

Dende o punto de vista das variacións mensuais, os grupos con maiores caídas no índice de prezos en Galicia foron "Vestido e calzado" (-2,5%), seguido de "Bebidas alcohólicas e tabaco" (-0,7%).

En termos de variacións anuais os artigos que experimentaron unha maior baixa de prezos en Galicia no último mes foron "Transporte público interurbano" (-6,6%) e "Transporte persoal" (-4,5%).

Por outra banda, as rúbricas que experimentaron unha maior alza de prezos foron as de "Azucre" (7,7%) e "Froitas frescas" (6,9%).