Conta de produción e emprego por fases culturais. Ano 2011

Unidade: Miles de € (prezos correntes), porcentaxe (%)
Variable=Valor (miles de euros) Espazo=Galicia
  TotaisAsalariadosNon asalariados
Total 30.828 24.661 6.167
Creación e produción 19.946 16.234 3.712
Fabricación 3.353 2.609 744
Difusión, distribución e comercialización 6.059 4.520 1.539
Promoción e regulación 941 941 0
Actividades auxiliares 529 357 172

Fonte: IGE. Conta Satélite da Cultura de Galicia. Base 2010
31-03-2016
Compartir: