Conta de produción e emprego por fases culturais. Ano 2011

Unidade: Miles de € (prezos correntes), porcentaxe (%)
Espazo=Galicia
  Totais
  Valor (miles de euros)Achega á conta de produción ou ao emprego (%)
Total 30.828 100%
Creación e produción 19.946 64,7%
Fabricación 3.353 10,9%
Difusión, distribución e comercialización 6.059 19,7%
Promoción e regulación 941 3,1%
Actividades auxiliares 529 1,7%

Fonte: IGE. Conta Satélite da Cultura de Galicia. Base 2010
31-03-2016
Compartir: