Conta de produción e emprego por sectores culturais. Ano 2011

Unidade: Miles de € (prezos correntes), porcentaxe (%)
Variable=Valor (miles de euros) Espazo=Galicia
  TotaisAsalariadosNon asalariados
Total 30.828 24.661 6.167
Patrimonio artístico e monumental, arquivos e bibliotecas 2.657 2.657 0
Libros e prensa 9.659 7.259 2.400
Artes visuais 9.517 6.285 3.232
Artes escénicas 3.127 2.945 182
Audiovisual e multimedia 4.927 4.574 353
Interdisciplinar 941 941 0

Fonte: IGE. Conta Satélite da Cultura de Galicia. Base 2010
31-03-2016
Compartir: