Conta de produción e emprego por sectores culturais. Ano 2011

Unidade: Miles de € (prezos correntes), porcentaxe (%)
Espazo=Galicia
  Totais
  Valor (miles de euros)Achega á conta de produción ou ao emprego (%)
Total 30.828 100%
Patrimonio artístico e monumental, arquivos e bibliotecas 2.657 8,6%
Libros e prensa 9.659 31,3%
Artes visuais 9.517 30,9%
Artes escénicas 3.127 10,1%
Audiovisual e multimedia 4.927 16,0%
Interdisciplinar 941 3,1%

Fonte: IGE. Conta Satélite da Cultura de Galicia. Base 2010
31-03-2016
Compartir: