Conta de produción e emprego por sectores culturais. Ano 2011

Unidade: Miles de € (prezos correntes), porcentaxe (%)
Espazo=Galicia
  Valor Engadido Bruto (VEB)
  Valor (miles de euros)Achega á conta de produción ou ao emprego (%)
Total 1.103.919 100%
Patrimonio artístico e monumental, arquivos e bibliotecas 102.868 9,3%
Libros e prensa 295.683 26,8%
Artes visuais 387.666 35,1%
Artes escénicas 85.707 7,8%
Audiovisual e multimedia 185.680 16,8%
Interdisciplinar 46.315 4,2%

Fonte: IGE. Conta Satélite da Cultura de Galicia. Base 2010
31-03-2016
Compartir: