As magnitudes da cultura en Galicia e peso destas na economía galega. Ano 2011

Unidade: Miles de € (prezos correntes); porcentaxe (%)
Espazo=Galicia
  Valor (miles de euros)Peso (%)
Conta de produción da cultura    
   Produción 2.127.447 1,9%
   Consumos intermedios 1.023.528 1,7%
   Valor Engadido Bruto (VEB) 1.103.919 2,0%
Conta de explotación da cultura    
   Remuneración de asalariados 668.629 2,5%
   Outros impostos sobre a produción netos de subvencións -24.185 -39,5%
   Excedente de Explotación Bruto (EEB)/Renda mixta bruta 459.475 1,8%
Postos de traballo equivalentes a tempo completo    
   Totais 30.828 3,0%
   Asalariados 24.661 2,9%
   Non asalariados 6.167 3,5%
Gasto en consumo final das Administracións Públicas en cultura 367.627 3,0%
Gasto en consumo final dos fogares en cultura 1.002.728 2,9%

Fonte: IGE. Conta Satélite da Cultura de Galicia. Base 2010
Nota: No caso do VEB, a porcentaxe refírese ao peso do VEB das industrias culturais, non no VEB total da economía, senón no PIB de Galicia.
31-03-2016
Compartir: