Contas económicas anuais


Táboa de correspondencias: Sectores característicos da economía galega e ramas de actividade das Contas económicas de Galicia

  Ramas de actividade
Cadea forestal-madeira R02, R16, R17, R31
Fabricación de vehículos e compoñentes R29
Sector da pesca R03, R10B
Ramas características do sector cultural R18, R58, R59_60, R73, R90_93M, R90_93NM
Sector do transporte e da loxística R49, R50_51, R52, R53
Sector da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos R05_09, R23
Sector agroalimentario R01, R03, R10A, R10B, R10C, R10D, R10E, R11

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
26-11-2021
Compartir: