Contas económicas anuais


Indicadores derivados das Contas económicas anuais. Revisión Estatística 2019

Ramas de actividade=Total economía Espazo=Galicia
  20152016201720182019
Capacidade de crear valor (VEB/Produción) (%) 47,3 48,1 46,7 46,9 47,0
Remuneración de asalariados/VEB (PIB para o total da economía) (%) 44,7 44,1 43,8 44,0 45,3
Excedente de explotación/VEB (PIB para o total da economía) (%) 45,1 46,0 46,2 45,9 45,0
Cotizacións Sociais/Remuneración dos asalariados (%) 22,9 22,8 22,7 22,7 22,9
Ratio de asalarización (Postos de traballo asalariados/Postos de traballo) (%) 84,1 84,2 84,4 84,8 84,7
Ratio de asalarización (Postos de traballo asalariados equivalentes a tempo completo/ Postos de traballo equivalentes a tempo completo)(%) 83,7 83,7 84,0 84,4 84,4
Horas asalariadas/Horas totais (%) 80,3 80,2 80,6 81,3 81,4
Persoas/Postos de traballo 96,4 96,5 96,5 96,5 98,6
Postos de traballo equivalentes/Postos de traballo 88,7 88,8 89,3 89,6 89,2
Produtividade aparente do traballo por posto de traballo (euros) 51.756 52.745 53.504 55.412 55.121
Produtividade aparente de traballo por posto de traballo equivalente a tempo completo (euros) 58.379 59.389 59.895 61.838 61.782
Produtividade aparente do traballo por hora efectiva (euros) 29,6 30,3 30,9 32,3 32,8
Produción/Postos de traballo (euros) 98.946 99.361 103.713 107.053 106.394
Produción/Horas efectivas (euros) 56,6 57,2 59,8 62,3 63,2
Remuneración por posto de traballo asalariado (euros) 27.494 27.610 27.807 28.790 29.463
Remuneración por posto de traballo asalariado equivalente a tempo completo (euros) 31.140 31.243 31.270 32.248 33.129
Remuneración por hora efectiva asalariada (euros) 16,5 16,7 16,8 17,5 18,2
Soldos e salarios por hora efectiva asalariada (euros) 12,7 12,9 13,0 13,5 14,0
Xornada media semanal (horas) 33,5 33,3 33,3 32,9 32,3

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos de 2019 son provisionais
26-11-2021
Compartir: