Contas económicas anuais


Sectores característicos da economía galega. Revisión Estatística 2019

Unidade: (%) , postos de traballo e miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20152016201720182019
Peso no PIB (%)
      Cadea forestal-madeira 1,7 1,7 1,9 1,8 1,6
      Fabricación de vehículos e compoñentes 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9
      Sector da pesca 1,9 2,0 2,0 1,9 1,7
      Ramas características do sector cultural 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5
      Sector do transporte e da loxística 4,0 4,0 4,0 4,2 4,1
      Sector da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
      Sector agroalimentario 7,1 7,0 6,8 6,5 6,5
Emprego (postos de traballo)
      Cadea forestal-madeira 20.435 21.480 23.050 24.130 24.527
      Fabricación de vehículos e compoñentes 13.884 14.405 14.483 15.102 15.107
      Sector da pesca 32.852 32.778 33.367 33.545 33.026
      Ramas características do sector cultural 34.526 35.485 36.572 37.144 38.612
      Sector do transporte e da loxística 46.640 46.998 49.034 49.869 52.394
      Sector da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos 10.170 10.819 10.583 10.687 10.748
      Sector agroalimentario 93.185 97.169 103.621 102.882 99.740
Valor engadido bruto
      Cadea forestal-madeira 945.110 1.001.911 1.151.007 1.127.421 1.031.475
      Fabricación de vehículos e compoñentes 1.009.707 947.040 968.412 1.055.114 1.212.832
      Sector da pesca 1.036.090 1.149.353 1.164.389 1.153.146 1.088.315
      Ramas características do sector cultural 1.369.403 1.427.856 1.479.293 1.476.429 1.602.751
      Sector do transporte e da loxística 2.209.671 2.324.686 2.377.285 2.593.845 2.610.502
      Sector da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos 378.585 409.075 392.903 389.036 417.042
      Sector agroalimentario 3.927.345 4.020.614 4.052.506 4.033.423 4.156.093

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos de 2019 son provisionais
26-11-2021
Compartir: