Contas económicas anuais


Contas de produción e explotación da economía galega. Revisión Estatística 2019. Serie 1995-2019

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20152016201720182019
CONTA DE PRODUCIÓN. RECURSOS          
   Produción 106.109.317 108.423.476 115.184.467 120.039.646 122.882.636
   Impostos sobre os produtos 5.744.127 5.792.933 6.029.788 6.249.305 6.318.757
   Subvención sobre os produtos -437.367 -383.199 -404.940 -399.336 -398.633
CONTA DE PRODUCIÓN. EMPREGOS          
   Consumos intermedios 55.913.452 56.277.058 61.387.987 63.755.776 65.138.726
   Produto interior bruto 55.502.625 57.556.152 59.421.328 62.133.839 63.664.034
CONTA DE EXPLOTACIÓN. RECURSOS          
   Produto interior bruto 55.502.625 57.556.152 59.421.328 62.133.839 63.664.034
CONTA DE EXPLOTACIÓN. EMPREGOS          
   Remuneración dos asalariados 24.794.796 25.355.665 26.055.963 27.362.720 28.814.968
      Soldos e salarios 19.116.706 19.584.514 20.134.856 21.153.036 22.216.853
      Cotizacións sociais 5.678.090 5.771.151 5.921.107 6.209.684 6.598.115
   Impostos sobre a produción e as importacións 6.649.262 6.681.304 6.944.102 7.246.871 7.272.097
      Impostos sobre os produtos 5.744.127 5.792.933 6.029.788 6.249.305 6.318.757
         IVE 3.894.588 3.968.530 4.173.121 4.333.184 4.408.986
         Impostos sobre as importacións 124.574 112.378 104.819 102.019 109.373
         Outros impostos sobre os produtos 1.724.965 1.712.025 1.751.848 1.814.102 1.800.398
      Outros impostos sobre a produción 905.135 888.371 914.314 997.566 953.340
   Subvencións -977.814 -960.856 -1.005.730 -1.016.778 -1.050.825
      Subvencións aos produtos -437.367 -383.199 -404.940 -399.336 -398.633
      Outras subvencións sobre a produción -540.447 -577.657 -600.790 -617.442 -652.192
   Excedente de explotación bruto/renda mixta 25.036.381 26.480.039 27.426.993 28.541.026 28.627.794

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos de 2019 son provisionais
26-11-2021
Compartir: