Contas económicas anuais


Conta de bens e servizos. Revisión Estatística 2019. Serie 1995-2019

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Tipo de dato=Miles de euros Espazo=Galicia
  20152016201720182019
RECURSOS          
   Produción 106.109.317 108.423.476 115.184.467 120.039.646 122.882.636
   Impostos sobre os produtos 5.744.127 5.792.933 6.029.788 6.249.305 6.318.757
   Subvencións aos produtos 437.367 383.199 404.940 399.336 398.633
   Importacións de bens e servizos 29.079.192 28.588.628 31.179.642 32.776.549 32.239.029
EMPREGOS          
   Consumos intermedios 55.913.452 56.277.058 61.387.987 63.755.776 65.138.726
   Gasto en consumo final / Consumo final efectivo 47.329.059 48.264.438 50.348.113 51.545.323 51.457.208
      Individual 42.956.773 43.824.264 45.819.413 46.868.082 46.602.409
      Colectivo 4.372.286 4.440.174 4.528.700 4.677.241 4.854.799
   Formación bruta de capital 9.034.018 9.065.152 9.733.850 10.465.451 10.964.620
      Formación bruta de capital fixo 8.598.183 8.663.526 9.461.277 10.286.425 10.648.079
      Variación de existencias 435.835 401.626 272.573 179.026 316.541
   Exportación de bens e servizos 28.218.740 28.815.190 30.519.007 32.899.614 33.481.235

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos de 2019 son provisionais
26-11-2021
Compartir: