Gasto dos non residentes


Unidade: Gasto total en miles de euros, gasto diario medio por persoa en euros
Espazo=Galicia
  Gasto total. Total (miles euros)Gasto diario medio por persoa. Total (euros)
2007 .. ..
   2007/I .. ..
   2007/II .. ..
   2007/III 233.929,2 94,1
   2007/IV 111.087,4 103,8
2008 613.465,4 114,9
   2008/I 93.871,6 116,3
   2008/II 150.236,7 115,5
   2008/III 258.721,6 113,1
   2008/IV 110.635,5 117,3
2009 575.651,9 110,7
   2009/I 72.855,1 115,8
   2009/II 127.493,0 101,0
   2009/III 265.950,5 112,5
   2009/IV 109.353,2 115,8
2010 .. ..
   2010/I 61.707,6 96,9
   2010/II 159.393,5 104,4

Fonte: IGE. Gasto dos non residentes en Galicia
Nota: Os datos son provisionais
(..) Dato non dispoñible

29-07-2010
Compartir: