Información xeral


Índice de cifra de negocios ponderado polo VEB por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2021/Maio 116,713 121,136 113,684 144,903 73,119 108,956 158,907 117,506
2021/Xuño 129,391 130,508 127,957 156,881 93,268 112,792 163,722 147,409
2021/Xullo 139,891 130,652 143,649 163,145 135,245 115,047 147,360 160,684
2021/Agosto 142,837 120,316 153,325 153,444 176,377 105,970 131,528 173,129
2021/Setembro 139,323 124,455 145,945 173,577 122,680 118,146 159,530 181,021
2021/Outubro 138,405 119,782 146,941 180,827 118,915 118,918 151,269 198,878
2021/Novembro 135,252 128,040 138,011 181,169 94,524 125,471 158,129 173,791
2021/Decembro 149,944 152,245 147,771 192,766 101,680 150,502 167,674 163,651
2022/Xaneiro 125,885 132,141 121,750 178,842 82,412 118,495 119,622 125,989
2022/Febreiro 128,334 132,378 125,365 174,153 86,747 123,011 135,874 127,214
2022/Marzo 140,790 146,451 136,878 181,058 100,565 135,465 154,576 144,968
2022/Abril 147,758 146,269 147,624 215,791 114,348 123,160 156,132 151,709
2022/Maio 150,823 154,279 148,027 203,560 122,721 130,171 165,736 149,556

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos datos subministrados polo INE
Nota: Datos provisionais.
19-07-2022
Compartir: