Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria


Persoas segundo a frecuencia de uso de elementos reflectores. Ano 2013

Medidas=Porcentaxe
  SempreCase sempreÁs vecesNuncaTotal
Galicia 26,26 10,74 15,91 47,09 100,00
   A Coruña 26,32 11,09 16,98 45,61 100,00
   Lugo 24,84 11,71 12,55 50,89 100,00
   Ourense 27,33 10,63 17,52 44,52 100,00
   Pontevedra 26,44 9,91 15,50 48,14 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos. Non se inclúe a poboación que na actualidade non camiña por beiravías nin estradas con mala visibilidade.
18-07-2014
Compartir: