Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria


Persoas segundo a frecuencia de uso dos pasos de peóns por sexo. Ano 2013

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  HomeMullerTotal
Sempre 43,36 52,16 47,94
Case sempre 39,27 34,90 37,00
Ás veces 15,95 12,01 13,90
Nunca 1,41 0,93 1,16
Total 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos. Non se inclúe a poboación que na actualidade non vai por rúas ou estradas con pasos de peóns.
18-07-2014
Compartir: