Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria


Persoas segundo a frecuencia de uso do cinto de seguridade nos turismos. Ano 2013

Espazo=Galicia
  Porcentaxe Número
Sempre 96,27 2.244.157
Case sempre 3,04 70.954
Ás veces 0,56 13.152
Nunca 0,13 2.945
Total 100,00 2.331.209

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 16 ou máis anos. Non se inclúe a poboación que na actualidade non viaxa en turismos, está exento de usar o cinto de seguridade...
18-07-2014
Compartir: